Саопштење за јавност у поводу Свјетског дана хране

У поводу 16.10., Свјетског дана хране, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине упућује искрене честитке свим потрошачима, субјектима у пословању са храном и службеницима надлежних институција у Босни и Херцеговини.

Агенција за сигурност хране БиХ у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ у континуитету предузима системске мјере заштите здравља и интереса потрошача, као и омогућавања равноправног положаја субјеката у пословању са храном на тржишту. Све мјере заснивају се на прописима о храни, које иницира и припрема Агенција у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Прописи о храни континуирано се усклађују са легислативом ЕУ, а у исте су уграђени најновији научни стандарди чиме се на најбољи начин штити здравље потрошача. Од оснивања Агенције припремљено је и у „Службеном гласнику БиХ“ објављено око 140 прописа о храни, којима су преузете одговарајуће уредбе, директиве, одлуке и стандарди ЕУ, који су постали обавезујући за све учеснике у систему безбједности хране у Босни и Херцеговини.

У данашњим условима глобалне трговине храном увијек постоји ризик да се здравствено неисправна храна нађе на тржиштима више земаља у веома кратком времену. Стога је изузетно значајно да у БиХ постоје системи брзог обавјештавања, као што су RАSFF и INFOSAN, како би Агенција и друге надлежне институције могле у наведеним ситуацијама отклонити или минимизирати ризик поријеклом из хране. У погледу здравствене исправности хране, према подацима о лабораторијским анализама хране, као и подацима о обољењима која се преносе путем хране, нема значајних одступања од ситуације у земљама окружења и регије.

Овом приликом желимо најавити предстојећи „План праћења здравствене исправности воде за пиће, природних минералних, природних изворских и стоних вода, те воћа и поврћа за 2015. годину“ у оквиру којег ће, почевши од 21.10.2015. године у 25 градова и опћина у Босни и Херцеговини бити узето око 530 узорака, те урађено око 4 550 лабораторијских анализа.

Потрошачима у циљу заштите здравља препоручујемо да се при припреми, руковању и чувању хране придржавају препорука надлежних институција, те да обрате пажњу на садржај декларације и органолептичка својства производа, а субјекте у пословању са храном подсјећамо на њихову законску одговорност да на тржиште стављају само здравствено исправну храну.