Припремни састанак везано за IPA пројекат: „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у БиХ“ – подршка лабораторијама укљученим у контролу хране

У просторијама Агенције за безбједност хране БиХ дана 18.01.2010. године одржан је припремни састанак којем су присуствовали директор Агенције доц.др.сци. Сејад Мачкић, шеф одсјека доц.др.сци. Нихада Ахметовић и виши стручни сарадник Асија Лето, дипл.правник, као и Крyстиан Поплаwски вођа тима IPA пројекта „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства из области хране у БиХ“ у вези са реализацијом једне од компоненти поменутог пројекта: подршка лабораторијама укљученим у контролу хране.