Програм контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину

У циљу заштитите здравља потрошача у Босни и Херцеговини кроз утврђивање нивоа резидуа пестицида и њихових метаболита у храни биљног поријекла, те провјере усклађености са прописима који одређују максималне нивое резидуа (МРЛ) пестицида, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним и инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ, припрема Оперативни план за спроведбу Програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину.

На заједничком састанку представника Агенције и надлежних инспекцијских органа одржаном 24. фебруара 2016. године у Мостару разматрана је радна верзија Програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину, те је, између осталог, договорено да ће Агенција, након пријема и обраде приједлога и коментара надлежних инспекцијских органа, припремити финалну верзију Оперативног плана за спроведбу Програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину.

Програмом контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину планирано је узорковање 139 узорака хране која ће бити испитивана на остатке 190 активних материја. На тај начин ће се провјерити придржавају ли се произвођачи принципа добре пољопривредне праксе (GАP) и да ли се фитофармацеутска средства користе у складу са ауторизацијом.