Спроведен Мониторинг квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину

У посљедњем кварталу 2017. године на тржишту Босне и Херцеговине су, акредитованим лабораторијским методама, спроведена испитивања меда којим је обухваћено одређивање хидроксиметилфурфурола-HMF, активности дијастазе, редукованих шећера, сахарозе, воде у меду, материја нерастворивих у води, пепела, киселости и електричне проводљивости у меду.

Од 100 анализираних узорака, по 45 узорака узето је на територију Федерације БиХ и Републике Српске, а 10 на територију Брчко дистрикта БиХ. Обухваћено је укупно 14 врста меда, а најчешће неправилности утврђене су за мијешани мед, мед сa комадима саћа и мед сa додацима.

Посматрано према поријеклу узорака, од 73 узорка домаћег меда неодговарајућих је било 43 узорка, а од 27 узорака из увоза неодговарајућих је било 10.

Разлози неусклађености су били повећан садржај HMF-a, активности дијастазе, смањен садржај редукованих шећера, електрична проводљивост, садржај сахарозе, садржај минералних материја и садржај материја нерастворивих у води.

Надлежни инспекцијски органи располажу свим резултатима физичко-хемијских анализа меда добијеним кроз Мониторинг квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину, што омогућује предузимање одговарајућих мјера у циљу заштите интереса потрошача у Босни и Херцеговини.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, на основу детаљне анализе резултата утврђених Мониторингом квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину, спроводи додатне конзултације с надлежним органима и експертима из ове области како би се утврдило да ли су резултати овог мониторинга посљедица патворења и/или неправилног поступања субјеката у пословању са храном те како би се ове неправилности у предстојећем периоду значајно смањиле.