Радионица о примјени легислативе о прехрамбеним адитивима

У циљу што ефикаснијег провођења легислативе о прехрамбеним адитивима, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у Мостару је 30.9.2015. године одржана Радионица о примјени легислативе о прехрамбеним адитивима. У уводном обраћању, проф.др. Сејад Мачкић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, подсјетио је како Агенција, у сарадњи са надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта БиХ, континуирано прати измјене прописа ЕУ о адитивима, те исте преузима и уграђује у легислативу Босне и Херцеговине. То је веома значајно, јер су прописи ЕУ засновани на најновијим научним сазнањима, те као такви представљају правни основ за висок ниво заштите здравља и интереса потрошача, те неометану трговину храном, нагласио је директор Агенције.

У наставку Радионице, представник Агенције је презентирао степен усклађености бх. легислативе о адитивима са прописима ЕУ, док су предавачи из Чешке, Словачке и Грчке информисали присутне представнике надлежних институција у Босни  и Херцеговини, инспекцијских управа и лабораторија, те удружења потрошача и субјекте у пословању са храном о правном оквиру којим је регулисана област прехрамбених адитива у Европској унији, начином спровођења службених контрола адитива у храни, те лабораторијским аналитичким методама за анализу истих.

Поред надлежних институција, које иницирају израду прописа и спроводе службене контроле, кључну одговорност за здравствену исправност хране имају субјекти у пословању са храном који су дужни, према Закону о храни, да на тржиште стављају здравствено исправну храну са састојцима који не умањују њене прехрамбене вриједности.

У овом контексту веома је значајна и улога потрошача,  који активним приступом при купњи хране требају користити своја законом утврђена права. То не чине само због себе, него и због других потрошача који нису у прилици примијетити евентуалне неправилности.

Агенција за безбједност хране БиХ ће и даље, у складу са својим надлежностима, спроводити активности на осигурању здравствене исправности хране, а све у циљу заштите здравља и интереса потрошача, те омогућавања равноправног положаја субјеката у пословању са храном на тржишту.

Презентације одржане у склопу Радионице можете погледати и преузети отварањем сљедећих линкова: