Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз техничку подршку Европске комисије, у Сарајеву је 20. маја 2016. године одржана „ТАIEX Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде.“ На Радионици је учествовало 58 представника државних, ентитетских, кантоналних и институција Брчко дистрикта БиХ, те субјеката у пословању са храном, а одржана је у циљу јачања капацитета надлежних институција за провођење службених контрола воде за пиће и природне минералне воде. Уз техничку подршку ТАIEX-а ангажoвани су предавачи из Грчке и Литве, који су одржали сљедеће презентације:

  • Преглед легислативе ЕУ о води за пиће – Илона Друлyте, Институт за процјену ризика у области хране и ветеринарства, Литванија;
  • Процедура признавања природних изворских и природних минералних вода у ЕУ (регистар, обавезе субјеката у пословању са храном…) – Илона Друлyте, Институт за процјену ризика у области хране и ветеринарства, Литванија;
  • Процјена ризика поријеклом из воде за пиће – Иоаннис – Дионyсиос Петтас, Грчка агенција за безбједност хране;
  • Организација службених контрола воде за пиће и природне минералне воде. Искуства земаља чланица ЕУ – Илона Друлyте, Институт за процјену ризика у области хране и ветеринарства, Литванија  и Иоаннис – Дионyсиос Петтас, Грчка агенција за безбједност хране;
  • Процедура и смјернице за службене контроле – програми мониторинга природне минералне воде – Иоаннис – Дионyсиос Петтас, Грчка агенција за безбједност хране;
  • Обавезе субјеката у пословању с храном сходно Директиви (ЕЦ) 98/83 – Увођење HACCP плана у објекте у којима се производи вода за пиће – Иоаннис – Дионyсиос Петтас, Грчка агенција за безбједност хране;
  • Принципи HACCP у производњи природне минералне воде и природне изворске воде – Илона Друлyте, Институт за процјену ризика у области хране и ветеринарства, Литванија и Иоаннис – Дионyсиос Петтас, Грчка агенција за безбједност хране.

У склопу радионице, мр.сци Џемил Хајрић, директор Агенције и мр.сци Драган Брењо, замјеник директора додијелили су захвалнице и пригодне поклоне проф.др. Сејаду Мачкићу и др.сци Зорану Ђерићу, који су у два мандата, од 1. јуна 2006. до 31. децембра 2015. године, били на позицији директора и замјеника директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

 

P5200050