Реализација пројекта „Унапређење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“

Др.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Јан Росмус, тим лидер пројекта „Унапрјеђење система безбједности хране у БиХ“ одржали су 18. јуна 2019. године у Сарајеву радно-консултативни састанак на којем су анализиране кључне активности које се спроводе у оквиру наведеног пројекта.

Пројекат „Унапрјеђење система безбједности хране у Босни и Херцеговини, у дијелу који реализује Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, односи се на подршку успостављању пилот система за контролу адитива у храни. То обухваћа више пројектних активности као што су ревизија прописа у овој области, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља те израда контролног програма за надзор употребе адитива у храни.

Пројекат је у потпуности усклађен са препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапрјеђење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједност хране на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. Пројекат финансира Чешка развојна агенција, а за имплементацију пројекта задужени су Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди, Брно и Државни ветеринарски институт, Праг.

У оквиру пројекта проведена је анализа потреба за техничким опремањем лабораторија које учествују у пројекту те су одржане обуке представника надлежних ентитетских, кантоналних и инспекцијских органа Брчко дистрикта БиХ који спроводе службене контроле адитива у храни.

Директор Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине оцијенио је да су активности које се спроводе у оквиру наведеног пројекта од изузетног значаја те је тим лидеру пројекта уручио захвалницу за подршку систему безбједности хране у Босни и Херцеговини.