Саопштење за јавност

У оквиру припреме „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће, природне минералне и природне изворске воде и пестицида у храни у Босни и Херцеговини у 2015. години“ у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине данас је у Мостару одржан састанак представника Агенције, надлежних ентитетских министарстава здравства и пољопривреде, те ентитетских и кантоналних управа за инспекцијске послове. Наведени план састоји се од двије компоненте, и то:

  • Плана праћења здравствене исправности воде за пиће из система јавног водоснабдијевања, природне минералне, природне изворске воде и стоне воде и
  • Плана праћења резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла.

У циљу осигурања високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини, а у складу са одобреним средствима у Буџету институција Босне и Херцеговине за 2015. годину, у оквиру „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће из система јавног водоснабдијевања, природне минералне, природне изворске воде и стоне воде у Босни и Херцеговини у 2015. години планирано је узорковање и лабораторијске анализе на присуство контамината у 430 узорака воде из система јавног водоснабдијевања, природне минералне, природне изворске воде и стоне воде, те узорковање и лабораторијске анализе на присуствоостатака пестицида у 100 узорака воћа и поврћа.

Захваљујући ангажману Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, те веома доброј сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ у Босни и Херцеговини је успостављен законски основ за проведбу „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће, природне минералне и природне изворске воде и пестицида у храни у Босни и Херцеговини у 2015. години“, те су кроз међународне пројекте осигурана веома значајна финансијска средства за опремање лабораторија, те едукацију представника надлежних органа и лабораторија.