Обавијест за потрошаче

Слиједом информације коју је објавило Министарство пољопривреде Републике Хрватске путем свог веб портала, те медији, о повлачењу и опозиву са тржишта Републике Хрватске, услијед утврђене недозвољене количине афлатоксина Б1 у сљедећим производима:
– Шафрам Паприка туцана љута – 35 г, Лот 005515, рок упорабе: 30.10.2017.,
– Шафрам Паприка туцана љута – 50 г, Лот 005515, рок упорабе: 30.10.2017.,

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, имајући у виду одредбе Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), нарочито члана 8. истог, дана 03.02.2016. године, извршила обавјештавање надлежних инспекцијских органа у БиХ са захтјевом да провјере да ли су спорни лотови производа евентуално увезени и да ли се налазе и на босанскохерцеговачком тржишту, да подузму одговарајуће мјере из своје надлежности и повратно обавијесте Агенцију што је прије могуће. Истога дана успостављен је контакт и са генералним заступником за производе из програма ˝Шафрам˝ за Босну и Херцеговину – Лукас ТП Накић д.о.о. Широки Бријег и захтјевана повратна информација, писменим путем.

Дана 04.02.2016. године, Агенција је запримила повратну информацију од компаније “Лукас ТП Накић“ д.о.о. Широки Бријег, у којој компанија наводи, да су извршили обавјештавање “увозника“ предметне робе, при том не идентифицирајући о којем увознику се ради ако то они нису, те да су такођер обавијестили и све њихове купце о потребности хитнога уклањања са тржишта предметне робе. Компанија је такођер у достављеној информацији устврдила да су писменим путем обавијестили медије о наведеноме, те констатирали како сматрају да су у довољној мјери информисали све субјекте у пословању са предметном храном, као и могуће потрошаче. Агенција је запримљену информацију прослиједила надлежним инспекцијским органима са захтјевом за хитним утврђивањем да ли су спорни лотови увезени у БиХ, ако јесу од стране којег увозника, ако то није генерални заступник “Лукас ТП Накић“ д.о.о. из Широког Бријега, те да утврде сљедивост даље дистрибуције спорних лотова уколико су увезени.

У континуираној смо комуникацији и сарадњи са надлежним инспекцијским органима, те вас у овом тренутку обавјештавамо да је истрага у току и да је надлежна инспекција на терену и врши провјеру, те да ће о резултатима обавјештавати Агенцију . Према до сада запримљеним информацијама од надлежне Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, Републичка инспекција за храну извршила је инспекцијски преглед у привредним друштвима ТП „Лукас Накић” доо, Широки Бријег, ПЈ Лакташи и “Шафрам” д.о.о. са сједиштем у Бањој Луци. Утврђено је да је “Шафрам” д.о.о. увезао спорни производ, те да га је ТП „Лукас Накић” д.о.о. даље дистрибуирао. У току је повлачење спорног производа из малопродајних објеката путем сљедивости, од стране комерцијалне службе ТП “Лукас Накић “. С обзиром да се повлачење врши у двије пословне јединице ТП ”Лукас Накић” са сједиштем у Лакташима и Тузли и сједишту у Широком Бријегу, инспекција превентивно провјерава да ли је спорни производ потпуно повучен са тржишта.

Према информацијама запримљеним од Федералне управе за инспекцијске послове, упућен је захтјев за пооштрењем санитарног надзора над увозом пошиљки мљевених паприка, а према федералним санитарним инспекторима при царинарницама и царинским испоставама. Федерална управа за инспекцијске послове упутила је такође и захтјев, према надлежним инспекцијским органима на нивоу свих кантона, да у оквиру својих овлаштења провјере присуство спорног производа на тржишту ФБиХ, да подузму мјере из своје надлежности и повратно обавијесте о истима.

Агенција је, дакле, у ишчекивању детаљних инспекцијских извјештаја о резултатима контроле и подузетим мјерама почетком наредне седмице, а како нам је саопштено у комуникацији коју смо успоставили са надлежним инспекцијским органима.
До добивања финалних службених налаза о резултатима инспекцијске контроле која је у току, у овом тренутку желимо апелирати на потрошаче да уколико посједују наведене лотове производа исте не конзумирају те да обавјесте најближи инспекцијски орган ако су купили производе спорних бројева ЛОТ-а. Молимо да исто подузму и у случају да на полицама у трговинама примијете наведене спорне лотове производа. 

У складу са одредбама члана 25. Закона о храни (˝Службени гласник БиХ˝, број 50/04), субјекти у пословању с храном у свим фазама производње, прераде, обраде и дистрибуције дужни су осигурати да храна задовољава одредбе прописа о храни релевантних за њихове дјелатности и надзирати поштивање прописа. Такође су дужни поступити сходно одредбама члана 27. Закона о храни у вези са храном која не удовољава прописаним захтјевима, што између осталог подразумијева и учинковито и тачно обавјештавање потрошача о разлозима за њено повлачење, те омогућити поврат хране којом су већ снабдјевени.

Желимо истаћи да још увијек нисмо запримили обавијест о дистрибуцији спорних лотова производа у БиХ, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње Европске комисије – САНТЕ РАСФФ, иако се ради у утврђеној неусклађености производа произвођача из Хрватске која је чланица ЕУ, а чији се производи иначе извозе и на наше тржиште. 

Агенција ће, као и досад, у оквиру својих надлежности предузимати мјере на отклањању и минимизирању ризика поријеклом из хране, а све у циљу заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини.