Саопштење за јавност у поводу Свјетског дана права потрошача

Примарни циљ свих активности које спроводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, је заштита здравља и интереса потрошача. Стога поводом 15. марта, Свјетског дана права потрошача желимо упознати јавност са неколико најзначајнијих актуелних пројеката Агенције у чијем је фокусу спречавање нечеститих или обмањујућих поступака, патворења прехрамбених производа и свих других поступака који могу довести потрошача у заблуду.

Агенција за безбједност хране БиХ, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, у 2017. години планира спровести циљане мониторинге хране којима ће се испитати количина резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла, те квалитета меда и кафе на тржишту БиХ. На основу резултата мониторинга бит ће дате одговарајуће препоруке надлежним органима, законодавству и политици БиХ са циљем унапрјеђења система безбједности хране у наведеним сегментима. Такође, уз подршку UNICEF-а планирано је истраживање квалитета соли на тржишту БиХ за 2017. годину, што ће бити основ за даљње активности, посебно у погледу процјене ризика изложености потрошача од недостатка јода, имајући у виду податке Свјетске здравствене организације која недовољан унос јода сматра један од већих глобалних здравствених проблема.

Такође, као контакт тачка међународних система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, благовремено ћемо предузимати мјере отклањања или минимизирања ризика поријеклом из хране у случају запримљених информација о здравствено неисправној храни на тржишту Босне и Херцеговине.

Обзиром да су стандарди о храни који су на снази у ЕУ најповољнији за потрошаче, а имајући у виду и обавезе у процесу европских интеграција, Агенција ће и даље радити на усаглашавању прописа о храни са легислативом ЕУ. С аспекта права на информације, пажњи потрошача препоручујемо одредбе Правилника о пружању информација потрошачима о храни који је донесен како би се потрошачима осигурале исправне и јасне информације о храни, посебно у погледу карактеристика, ефеката и својстава хране.

Свим потрошачима честитамо Свјетски дан права потрошача, те их овим путем позивамо и охрабрујемо да користе механизме сарадње са Агенцијом и другим надлежним органима у систему безбједности хране, као и сва права која им омогућују позитивни законски прописи у Босни и Херцеговини.