Сарадња ЕFSА-е са надлежним органима за храну у Босни и Херцеговини

Прије прикључења Европској унији, земље у претприступном процесу морају испунити одређене услове. Безбједност хране има веома значајну улогу у преговорима за чланство у ЕУ. У оквиру Инструмента претприступне помоћи (IPА фондови) који се финансира из фондова Европске комисије, Европски ауторитет за безбједност хране (ЕFSА) ради сa претприступним земљама.

Интензивна сарадња ЕFSА-е са институцијама Босне и Херцеговине надлежним за безбједност хране успостављена је 2009. године. Представници надлежних институција из Босне и Херцеговине учествовали су на бројним радионицама о процјени ризика и тренинзима о управљању кризама, студијским путовањима у земље ЕУ и специфичним састанцима научне мреже ЕФСА-е, научним колоквијима и конференцијама.

Циљ новог IPА програма (2015-2017) је изградња капацитета и јачање спремности националних ауторитета за могућност будуће сарадње са ЕFSА-ом у својству пуноправних чланица ЕУ.

Сљедећа фаза сарадње бит ће усмјерена на подршку прикупљању и размјени података о зоонозама, антимикробној резистенцији, болестима које се преносе храном и резидуама ветеринарских лијекова. Циљ заједничких пројектних активности у сарадњи са ЕFSА-ом и научном заједницом ЕУ је јачање спремности структура у Босни и Херцеговини за предвиђање и реакцију на тренутне, као и на ризике поријеклом из хране у будућем периоду.

Линк на wеб страницу ЕFSА-е:http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/international