Састанак о употреби фосфата у производима од меса и рибе

С циљем пружања стручне подршке појединим ентитетским институцијама које су исказале нејасноће у погледу примјене Правилника о употреби прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача у храни („Службени гласник БиХ“, број 83/08), представници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине одржали су 24.03.2015. године у Мостару састанак са представницима Министарства спољне трговине и економских односа БиХ – Канцеларија за ветеринарство БиХ, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Републичке управе за инспекцијске послове РС, Федералне управе за инспекцијске послове ФБиХ, Института за јавно здравство РС и Ветеринарског факултета Сарајево.

Представници Агенције су представили „Стручно мишљење о употреби фосфата у производима од меса и рибе“, којим су појаснили све нејасноће око употребе фосфата у производима од меса и рибе настале различитим тумачењем важећих прописа у Босни и Херцеговини и доношењем Наредбе о забрани промета намирница произвођача „Пекабеско“ и Правилника о употреби прехрамбених адитива у храни, осим боја и заслађивача („Службени гласник РС“, број 118/14) од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, који је споменуту област регулисао на другачији начин него важећи Правилник о употреби прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача у храни („Службени гласник БиХ“, број 83/08).

Наиме, Правилник о употреби прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача у храни, који је донесен од стране Савјета министара Босне и Херцеговине на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ на снази је од 2008. године, те је еквивалентан одговарајућим прописима Европске уније, који су у циљу заштите здравља и интереса потрошача и произвођача, а у складу са преузетим међународним обавезама Босне и Херцеговине, транспонoвани у законодавство Босне и Херцеговине. Наведени правилник, поред осталог, прописао је максималне количине фосфорне киселине и фосфата Е 338 – 452 које се могу додати појединачно или у комбинацији (изражени као P2О5). За категорију хране „производи од меса“, максимално дозвољена количина дотаних фосфата који се могу додати појединачно или у комбинацији (изражени као P2О5) је 5 g/kg, што је идентично одредбама законодавства ЕУ.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је још 2013. године доставила стручно тумачење прописа о прехрамбеним адитивима у погледу употребе фосфата у производима од меса институцијама које су затражиле исто, гдје је наведена обавеза лабораторија да при контроли производа од меса на присуство фосфата, у извјештају о резултатима испитивања раздвоје присуство додатих од укупних фосфата, односно одреде додате фосфате (изражене као P2О5).