Састанак са Групацијом произвођача пива БиХ

Састанак представника Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Групације произвођача пива Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине одржан је 6.4.2016. године у Мостару. На састанку је разговарано о имплементацији и тумачењу Правилника о пружању информација потрошачима о храни.

Представници Групације произвођача пива су, између осталог, на састанку навели како се произвођачи пива из Босне и Херцеговине при извозу у поједине земље сусрећу са различитим тумачењима Уредбе 1169/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. о информисању потрошача о храни.

Директор и замјеник директора Агенције, мр.сци Џемил Хајрић и мр.сци Драган Брењо, нагласили су да Агенција има пуно разумијевање за изазове са којима се произвођачи пива из Босне и Херцеговине суочавају на домаћем тржишту, као и при извозу. Навели су да ова институција, сходно важећим прописима, у сарадњи са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, кроз израду и предлагање прописа Савјета министара Босне и Херцеговине, настоји уредити тржиште са примарним циљем заштите здравља и интереса потрошача, али и заштите интереса произвођача, како је и прописано Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04).