Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II. Правилника о прехрамбеним адитивима

Како би се унаприједила имплементација Правилника о прехрамбеним адитивима („Службени гласник БиХ“, број 33/18), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у оквиру пројекта „Унапрјеђење система безбједности хране Босне и Херцеговине“ припремила „Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II“. Правилника о прехрамбеним адитивима“. Смјернице су примарно намијењене субјектима у пословању са храном, али могу бити од помоћи и надлежним институцијама у тумачењу Правилника о прехрамбеним адитивима.

Смјернице садрже листу прехрамбених адитива дозвољених за употребу у храни и услове њихове употребе у складу са Анексом ИИ. Правилника. Адитиви за храну наведени су на основу категорија хране у коју се могу додавати (нпр. риба и рибљи производи, воће и поврће, млијечни производи, кондиторски производи …).

Листа омогућује једноставно идентифицирање адитива дозвољених за употребу у одређеним прехрамбеним производима, чиме се осигурава већа транспарентност, правилнија и, самим тим, безбједнија употреба прехрамбених адитива.

Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога ИИ. Правилника о прехрамбеним адитивима доступне су на сљедећем линку.