Стандард за праћење производње, контролу и систем цертификовања и означавања производа са ознаком „без ГМО-а“ (GMO-free)

Босна и Херцеговина је прва од 14 земаља укључених у “Дунав соја иницијативу” успоставила стандард за праћење производње, контролу и систем цертификовања и означавања производа са ознаком „без ГМО-а“ (GMO-free).

Овај стандард може се примјењивати на производе на бази биљака, прерађевина и производе животињског поријекла, а израђен је са циљем омогућавања слободе избора хране потрошачима уз подршку Савезне агенције за околиш Аустрије, Њемачке организације за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) и Дунав соја иницијативе.

Правила за производњу без ГМО-а за све фазе у прехрамбеном ланцу, као и за кориштење одговарајућих термина за потребе означавања, презентовања и оглашавања дефинисана су Смјерницама за утврђивање процеса производње и означавања хране произведене без ГМО, док се контрола усаглашености са ознаком „без ГМО-а” спроводи у складу са одредбама Смјерница за контролу производње без генетички модификованих организама (ГМО) засноване на ризику. Оба наведена документа донио је, сходно својим овлаштењима, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, а доступни су на званичној веб страници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Да би храна носила ознаку “без ГМО” или другу ознаку која то имплицира, за исхрану, адитиве или помоћна средства у преради хране не могу се користити ГМО и производи који настану из или од ГМО-а.

Руководиоци и/или привредни субјекти који пласирају храну сходно Смјерницама требају осигурати одговарајуће доказе за праћење поштивања постављених правила дефинисаних Смјерницама. То подразумијева документацију о припреми, третирању, преради и мијешању хране или хране за животиње којом се потврђује да су испоштовани прописани захтјеви у погледу кориштења ове тврдње. Контролу и цертификацију усаглашености могу проводити само цертификациона тијела која посједују ваљану акредитацију у складу са стандардом ISО 17065.

Циљ “Дунав соја иницијативе” је ојачати економски одрживу, те еколошки и социјално прихватљиву производњу генетички немодификоване соје у земљама потписницама, међу којима је и Босна и Херцеговина.