Стручњаци из Босне и Херцеговине учествују у пројекту за унапрјеђење инспекције меса

Улога система безбједности меса је обезбједити безбједно, односно здравствено исправно месо за људску потрошњу. Бројне контролне мјере и поступци се примјењују дуж цијелог ланца исхране у циљу производње безбједног меса, а једна од њих је инспекција меса која представља надзор животиња и меса углавном од стране службених ветеринара. Успркос томе, повремено се у ЕУ дешавају скандали везани за месо. Штавише, узрочници болести људи, као што су Salmonella или Campylobacter, не могу нужно бити откривени приликом инспекције меса. Као посљедица тога, месо или месни производи могу бити продани или конзумирани прије него се идентификује извор њихове контаминације. Стога, важећи критерији инспекције меса се ревидирају у свјетлу научних сазнања о храни.

Нова EU COST акција „Инспекција меса заснована на ризику и интегрисано обезбјеђење безбједности меса“ (енг: “Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance”; акроним: RIBMINS) окупила је више од 150 стручњака из ове области, укључујући и оне ван ЕУ, посвећених настојању да се унаприједи инспекција меса током сљедеће четири године трајања акције. У циљу тога, стручњаци из области безбједности хране анализирају начин на који би инспекција меса могла бити ефикаснија и исплативија за надлежне владине институције и индустрију, али такође и за добробит потрошача. То би се могло постићи кроз развој система обезбјеђења безбједности меса. Ова EU COST акција је у складу с приједлогом Европске агенције за безбједност хране (енг. European Food Safety Authority – EFSA) да се ради на успостави савременог система обезбјеђења безбједности меса, заснованог на процјени ризика, у коме се контролне мјере примјењују у оним тачкама ланца производње меса гдје постоји изражена исплативост у редуцирању здравствених ризика повезаних са месом.

Иницијатива за покретање EU COST акције у инспекцији меса дошла је од др. Бојана Благојевића, европског специјалисте ветеринарског јавног здравства и ванредног професора Универзитета у Новом Саду (Србија), који предсједава овом акцијом: “Више од једног вијека стар систем био је дуго времена кориштен за рјешавање проблема опасности по људско здравље које потичу из меса, али са ограниченим успјехом. Моја идеја је била да се окупе најбољи стручњаци из више од 35 земаља са циљем успоставе ефикаснијег система обезбјеђења безбједности меса. Да би се ријешили проблеми здравствених опасности поријеклом из меса, инспекција меса мора бити ревидирана у смислу њеног заснивања на процјени ризика, те да као таква буде дио модерног, уздужно интегрисаног система који обухвата превенцију и контролу дуж цијелог ланца производње меса са главним фокусом на фарме и клаонице.”

Потпредсједница акције је др Лис Албан, доцентица Универзитета у Копенхагену и одговорни научник Данског савјета за пољопривреду и храну (енг. Danish Agriculture & Food Council). “Наша EU COST акција је у интересу фер конкуренције у сектору индустрије меса и ефикаснијих регулаторних контрола широм Европе. Да би се овај процес убрзао, потребно је да међусобно сарађујемо у циљу изналажења најбољих рјешења и само тако ће произвођачи и клаонице моћи испоручити безбједно месо свим потрошачима” каже др. Албан, која је организовала велику конференцију у оквиру RIBMINS EU COST акције на Универзитету у Копенхагену од 6. до 8. новембра 2019. године.

ribmins2

Менаџер научне комуникације EU COST акције, др Борис Антуновић, професор Свеучилишта Јосипа Јурја Строссмаyера у Осијеку (Хрватска), каже: “У оквиру акције имамо познате експерте из различитих земаља ЕУ. Неки од њих никада се раније нису срели, а сад су у могућности да заједно раде током сљедеће четири године и да дијеле своје идеје и искуства у инспекцији меса. Постоји такође и могућност за младе истраживаче да се придруже акцији путем апликације за краткотрајне научне мисије. То је веома моћно оруђе.”

Нова EU COST акција RIBMINS је веома добродошла и у индустрији меса. Францисцо Рекена (Requena) је директор једне шпанске компаније са 200-годишњом традицијом са сједиштем у Малаги, која седмично прерађује 25.000 свиња и извози 50% своје производње у друге ЕУ земље и Азију. “Инспекција меса је комплексна и узрокује бројне контроверзе и проблеме за индустрију меса у свакодневном пословању. Ефекат примјене лабораторијског испитивања финалног производа као замјене за инспекцију меса у циљу детекције најрелевантнијих опасности по здравље људи веома је ограничен. Овакав приступ је скуп и није проактиван, а с друге стране упитна је и репрезентативност испитиваних узорака хране услијед хетерогене дистрибуције патогена. Осим тога, постоји и могућност кашњења резултата лабораторијског испитивања, што опет зависи о перформансама испитивања, а исти се односе само на опасности обухваћене испитивањем. У цјелини узевши, лабораторијско испитивање и негативни резултати испитивања засигурно не гарантују безбједност меса”, каже Рекена.

Због глобалног повећања међународне трговине месом, EU COST акција RIBMINS је већ привукла интерес стручњака изван ЕУ. Dr. Mik Bosilevac (Mick Bosilevac), истраживач микробиолог у Америчком анималном истраживачком центру за месо (eng. U.S. Meat Animal Research Center) у Кансасу (SAD) види EU COST акцију у инспекцији меса као одличну прилику за стручњаке из области безбједности хране и безбједности меса: “Сретни смо да се, барем у сектору производње говедине, безбједност хране не сматра конкурентском ареном, што значи да се проблеми и рјешења отворено дијеле и разматрају. Одговор јавности на избијање неке болести или повлачење робе са тржишта везане за говедину не укључује избјегавање куповине меса само од инволвираног произвођача или трговца, већ као посљедицу углавном добијемо генерално избјегавање куповине свих производа од говеђег меса. Што више успијемо у настојању да сваки сектор прехрамбене индустрије полази са овог аспекта, то се адекватна рјешења могу брже идентификовати и примијенити.”

Нова легислатива ЕУ о службеним контролама, која је на снази од 14. децембра 2019. године, између осталог, обезбјеђује примјену прописа о храни, здрављу и добробити животиња, те коначно, ревидираних процедура инспекције меса.

COST акција RIBMINS ће бити реализована управо у вријеме прилагођавања националних система контроле новој легислативи ЕУ. У циљу боље координације активности на националним нивоима успостављене су RIBMINS националне контакт тачке за сваку земљу. За Босну и Херцеговину, улогу националне контакт тачке има проф. др. Давор Алагић са Ветеринарског факултета Универзитета у Сарајеву (davor.alagic@vfs.unsa.ba).

Више информација о пројекту можете пронаћи на сљедећем линку.