Свјетски дан хране

У спомен на дан оснивања Свјетске организације за храну и пољопривреду (FАО), 16. октобра обиљежава се као Свјетски дан хране. Ове године Свјетска организација за храну и пољопривреду је одлучила скренути пажњу јавности на утицај климатских промјена на пољопривреду и храну, те је мото Свјетског дана хране 2016. ˝Клима се мијења. Храна и пољопривреда, такође, морају.˝

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са другим надлежним институцијама у систему безбједности хране у нашој земљи свакодневно ради на заштити здравља и интереса потрошача кроз низ системских мјера које омогућавају обезбјеђење здравствене исправности хране. То подразумијева израду правних прописа утемељених на стандардима Европске уније, јачање капацитета надлежних институција, инспекција, лабораторија и субјеката у пословању са храном, те континуирану сарадњу и размјену искуства и информација са референтним међународним организацијама као што су ЕFSА, FАО, WHО.

Осим тога, Агенција као национална контакт тачка Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), у сарадњи са надлежним инспекцијским органима, предузима мјере повлачења и опозива здравствено неисправне хране са тржишта Босне и Херцеговине у случајевима када добије обавијест о ризику за људско здравље узрокованом храном.

У сарадњи са надлежним инспекцијским органима ових дана је успјешно завршен Програм контроле остатака пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини за 2016. годину у оквиру којег су узорци 10 врста воћа и поврћа на тржишту Босне и Херцеговине анализирани на присуство 190 активних материја, а све то како би се провјерило да ли је ниво остатака пестицида у производима биљног поријекла на тржишту Босне и Херцеговине у складу са важећим прописима, те предузеле одговарајуће мјере у циљу заштите здравља потрошача.

Свим потрошачима у Босни и Херцеговини овим путем честитамо Свјетски дан хране, те им препоручујемо да се при припреми, руковању и чувању хране придржавају препорука надлежних институција, а субјекте у пословању са храном подсјећамо на њихову законску одговорност за здравствену исправност хране.