Експертска мисија „Успостављање стратегије за лабораторијско испитивање узорака и подршка за акредитовање метода”

С циљем разматрања захтјева и процедура за лабораторије за контролу хране у складу са легислативом ЕУ из области службених контрола хране и акредитације те релевантним интернационалним стандардима за рад лабораторија (EN ISO/IEC 17025:2017), у периоду од 15.-19. априла 2019. године, у Сарајеву и Бања Луци је одржана TAIEX експертска мисија „Успостављање стратегије за лабораторијско испитивање узорака и подршка за akreditovanje metoda”. Primjena legislative i internacionalnih standarda u radu laboratorija omogućava odgovarajuću bezbjednost i kvalitet hrane i ima značajan uticaj na zaštitu prava potrošača.

У првом дијелу експертске мисије, др. Мира Кос Скубиц, експерт Европске комисије, заједно са представницима надлежних институција и лабораторија из Босне и Херцеговине анализирала је тренутно стање лабораторија у Босни и Херцеговини у погледу сертификације, овлашћивања, акредитације и оспособљености лабораторијског особља. Такође је разматрана имплементација стандарда EN ISO/IEC 17025:2017 који се односи на опште захтјеве за компетентност испитних и калибрационих лабораторија.

У другом дијелу експертске мисије извршена је посјета лабораторијама Ветеринарског факултета Универзитета у Сарајеву и Института за јавно здравство Републике Српске у Бања Луци те је том приликом разговарано о организацији и опремљености лабораторија, методама анализа и категоријама хране које су предмет анализа.