TAIEX експертска мисија за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње

У циљу пружања подршке Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине и другим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини у процесу израде „Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама“, у периоду од 13. – 17. јуна 2016. године у Мостару је одржана „ТАIЕX експертска мисија за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње.“

У оквиру експертске мисије разматрана је радна верзија „Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама“ која је припремљена у оквиру Радне групе за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама у чијем су раду учествовали представници Агенције, те других надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Циљ наведеног документа је утврђивање мјера које се без одгађања примјењују када се утврди да храна или храна за животиње представља озбиљан ризик за људе или животиње, било директно или путем околиша, а исти одређује институције које ће бити укључене, њихова овлаштења и дужности, те начин и поступке размјене информација између релевантних страна.

У складу са Акцијским планом за реализацију приоритета из Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2015. годину, рок за реализацију активности је децембар 2016. године.