Техничке смјернице и упутства за узорковање за критеријум хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера

Уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II припремљене су „Техничке смјернице и упутства за узорковање за критеријум хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера које су намијењене за примјену у објектима за клање живине одобреним од надлежних органа у складу са чланом 7. Правилника о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, број 4/13).

Европска агенција за безбједност хране (EFSA) је након доношења низа научних мишљења која третирају ову тематику предложила увођење критеријума хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера.

Европска комисија анализирала је трошкове и користи у погледу утврђивања одређених контролних мјера за смањење учесталости Campylobacter у месу бројлера у различитим дијеловима прехрамбеног ланца. Главни закључак анализе је да би се утврђивањем критеријума хигијене процеса обезбједила веома добра равнотежа између смањења кампилобактериозе код људи узроковане конзумирањем меса живине и економских посљедица примјене тог критерија.

У сврху контроле Campylobacter у прехрамбеном ланцу у Босни и Херцеговини, сви подаци везани уз испитивање живине на ову бактерију, добијени из критерија хигијене процеса, требају бити достављени Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Подаци прикупљени на мјесечном нивоу, заједно са одговарајућим информацијама о прехрамбеном ланцу, допринијели би ефикасном праћењу и процјени ризика, те формирању базе података на нивоу Босне и Херцеговине за Campylobacter у месу живине.

Ови подаци омогућили би анализу трендова и оцјену успјеха интервентних мјера, те би олакшали надзор над испитивањима у приватним лабораторијима и над поузданошћу података. Подаци би били доступни другим надлежним органима, у складу са захтјевима из њихове надлежности.

Документ је доступан на сљедећем линку.