Тренинг о базама података за процјену ризикa

У склопу EFSA Претприступног програма 2015-2017 у просторијама Ветеринарског факултета Универзитета у Сарајеву је 21. и 22. јуна 2017. године одржан Тренинг о базама података за процјену ризика којем су присуствовали представници надлежних институција из Босне и Херцеговине, Албаније, Македоније, Турске, Србије и Црне Горе. Тренинг су водили експерти из Шпаније, Елена Царасцо, Фернандо Перез и Артуро Анадон.

Да би се постигао главни циљ, односно висок ниво заштите живота и здравља људи, све мјере које се примјењују сходно прописима о храни морају се заснивати на процјени ризика, осим када то није примјерено околностима или нарави саме мјере.

Процјена ризика је веома захтјеван, научно утемељен процес, који захтјева мултисекторски и мултидисциплинаран приступ и евалуацију доступних података од стране експерата из различитих области – микробиологије, епидемиологије, медицине, ветерине, хемије, токсикологије, прехрамбене технологије и других.

EFSAtren2

Један од предуслова за процјену ризика су релевантни подаци за које је, такође, нужно осигурати квалитет, успоредивост и обновљивост као реалну основу сваког научног истраживања. Изграђен ефикасан систем безбједности хране и хране за животиње дуж цјелокупног прехрамбеног ланца базиран на процјени ризика који ће осигурати висок ниво заштите здравља и интереса потрошача је визија Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.