Три прописа о храни објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 79/16

У „Службеном гласнику БиХ“, број 79/16 од 21. октобра 2016. године објављена су три прописа о храни које је, на приједлог Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, на 73. сједници одржаној 15. септембра 2016. године донијело Вијеће министара Босне и Херцеговине, и то Правилник о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни, Правилник о измјенама и допунама правилника о микробиолошким критеријима за храну и Правилник о измјенама и допунама правилника о тржишним стандардима за маслиново уље.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни усклађују се, између осталог, максимално дозвољене количине кадмија, олова и анорганског арсена у храни, тропанских алкалоида у одређеној храни на бази житарица за дојенчад и малу дјецу, те полицикличких ароматских угљиководика у влакнима какаа, чипсу од банане, додацима исхрани, сушеном зачинском биљу и сушеним зачинима. Кроз овај пропис укупно се преузима девет Уредби ЕУ.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријима за храну прописују се измјене и допуне микробиолошких критерија које мора задовољавати храна, као и методологија коју морају примјењивати лабораторије при микробиолошком испитивању узорака хране. Овим прописом у легислативу Босне и Херцеговине преузете су три Уредбе ЕУ којима су прописани микробиолошки критерији за клице и правила узорковања за трупове перади и свјеже месо перади, хистамин у производима рибарства и салмонелу у труповима свиња.

Правилником о о измјенама и допунама правилника о тржишним стандардима за маслиново уље усклађују се тржишни стандарди маслиновог уља од плода и комине маслина, јер је дошло до измјене стандарда маслиновог уља која се стављају на тржиште ради продаје крајњем потрошачу у земљама окружења и Европској унији. У циљу заштите интереса потрошача прилагођене су граничне вриједности параметара тржишних стандарда ради исправне категоризације маслиновог уља у складу са новим стандардима које прописује ЕУ.

Агенција за безбједност хране БиХ, на основу члана 54. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), иницира, припрема и организује израду проведбених прописа из овог закона, а у циљу заштите интереса потрошача, омогућавања потрошачима да изврше избор у вези са храном коју конзумирају и заштите интереса произвођача. Процес усклађивања прописа прије свега доприноси високом степену заштите здравља потрошача, али исто тако има и значајан финансијски ефект на развој прехрамбене индустрије. Усклађивање прописа је веома значајно и због испуњавања међународних обавеза Босне и Херцеговине, које проистјечу из Споразума о стабилизацији и придруживању, што директно утјече на процес прикључења Босне и Херцеговине Европској унији.