Уједињене нације и ЕFSА о проблему антимикробне резистенције

Свјетски лидери усагласили су на састанку на високом нивоу одржаном у сједишту Уједињених нација у Њујорку одржаном 21. септембра 2016. године став да је за рјешавање растућег проблема антимикробне резистенције потребан свеобухватан, мултисекторски приступ.

Допринос борби против антимикробне резистенције кроз осигуравање научних савјета о ризицима по здравље људи и животиња повезаним са ширењем и преносом резистенције у прехрамбени ланац и на животиње даје и Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА).

Експерти ЕФСА-е тренутно припремају научно мишљење са препорукама за смањење кориштења и потребе за антимикробним лијековима у лијечењу животиња. Такође се спроводи процјена ризика од антимикробне резистенције која је посљедица исхране телади млијеком које садржи резидуе антибиотика. ЕFSА у свом раду уско сарађује са Европским центром за спрјечавање и контролу болести (ЕCDC) и Европском медицинском агенцијом (ЕМА).

Детаљније информације можете пронаћи овдје.