USAID/Sweden FARMA II: Израђен Нацрт водича за узорковање ради провјере на Campylobacter

У наставку активности у склопу пројекта USAID/Sweden FARMA II које је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала у периоду од 7.-11. маја 2018. године израђен је и преведен на језике у службеној употреби у БиХ Нацрт водича за узорковање ради провјере на Campylobacter. Водич је намијењен субјектима у пословању са храном са циљем подршке прилагодби новим захтјевима и бољој имплементацији новог прописа о микробиолошким критеријумима за храну који је тренутно у фази доношења.

Након завршетка процедуре доношења и објаве Правилника о измјенама и допунама правилника о микробиолошким критеријумима за храну водич ће бити стављен на располагање субјектима у пословању са храном.

Др. Андреас Вунш, експерт из Аустрије,  заједно са представницима Агенције за безбједност хране БиХ, надлежних ентитетских министарстава те инспекцијских органа на нивоу ентитета, кантона и Брчко дистрикта БиХ припремао је Програм праћења за Campylobacter на нивоу производног процеса (клаонице). Представницима лабораторија и субјеката у пословању са храном представљени су нови захтјеви у погледу микробиолошког критеријума за Campylobacter.

usaid svibanj2

Такође је представљен аустријски Водич добре хигијенске праксе у области перадарства, укључујући и одговарајуће микробиолошке критеријуме те водичи који се односе на добру хигијенску праксу и микробиолошке критерије за  црвено месо и месо дивљачи. Размотрени су и најбољи модели секторски оријентисаних водича добре хигијенске праксе у земљама ЕУ у које су уврштени и одговарајући микробиолошки критеријуми.

Информације о првом дијелу активности можете погледати на сљедећем линку.