USAID/Sweden FARMA II: Јавни позиви за експерте

У оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II расписани су јавни позиви за ангажман експерта за техничку подршку у изради Правилника о измјенама и допунама правилника о микробиолошким критеријумима за храну и Смјерница о микробиолошким критеријумима за храну и техничку подршку за јачање система анализе и мониторинга меда на тржишту Босне и Херцеговине.

Јавни позиви су отворени до 25. фебруара 2018. године, а могу се преузети на званичној веб страници пројекта USAID/Sweden FARMA II или на сљедећим линковима:

USAID и Влада Шведске осигурали су 16,2 милиона USD за имплементацију пројекта FARMA II у Босни и Херцеговини. Пројекaт се састоји од двије компоненте од којих се једна односи на омогућавање пословних прилика за фармере и пољопривредне предузетнике, а друга на јачање капацитета у јавном сектору за преузимање и проведбу легислативе и стандарда ЕУ у различитим специфичним областима, међу којима је и безбједност хране.