USAID/Sweden FARMA II: Техничка подршка изради Водича за добру хигијенску праксу и примјену HACCP принципа приликом клања и расијецања живине

У склопу пројекта USAID/Sweden FARMA II, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз подршку експерта из Аустрије, у сарадњи са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ и субјектима у пословању са храном припремила Нацрт Водича за добру хигијенску праксу и примјену HACCP принципа приликом клања и расијецања живине.

Водич ће заинтересованим странама понудити упутства у вези са управљањем водом, контролом штеточина, чишћењем, контролом температуре, управљањем отпадом, хигијеном рада и запосленика, обуком особља те информисању о ланцу исхране, као и о принципима HACCP-a и микробиолошким критеријумима за контролу хигијене процеса производње и безбједности хране.

Израда овог водича веома је значајна за субјекте у пословању са храном у контексту извоза меса живине и производа од меса живине из Босне и Херцеговине на тржиште Европске уније.

У периоду од 9.-13. јула 2018. године, др. Андреас Вунш је, уз техничку подршку службеника Агенције, припремио нацрт водича и презентовао исти представницима надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ те представницима сектора живинарске индустрије.

USAID per2

USAID per3

Након лектуре и редактуре Агенција ће водич на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини учинити доступним свим заинтересованим странама путем званичног веб-сајта (www.fsa.gov.ba).