Усвајање Правилника о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потичу од ГМО

Имајући у виду да Одлука о обнови овлаштења испитним лабораторијима у БиХ за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње („Службени гласник БиХ“, број 61/14) престаје да важи 8. јула 2017. године, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је састанак са представницима овлаштених испитних лабораторија за контролу ГМО-а у храни и храни за животиње. Представници Агенције, Института за генетичко инжењерство и биотехнологију, Пољопривредног института РС, Федералног агромедитеранског завода и Федералног завода за пољопривреду су на састанку одржаном 10. марта 2017. године у Мостару заједнички разматрали све потенцијалне модалитете за благовремено и адекватно рјешење овлашћивања испитних лабораторија за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње.

Учесници састанка усагласили су се да је неопходно усвајање Правилника о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потичу од ГМО, којим ће се регулисати питање овлашћивања испитних лабораторија за испитивање, контролу и праћење присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње.

На састанку су разматрана и друга актуелна питања са циљем унапређења области контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини.