Усвојен Извјештај о спроведеном плану праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у поплављеним подручјима БиХ у 2014. години

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара БиХ је данас на 121. сједници усвојио „Извјештај о спроведеном плану праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у поплављеним подручјима БиХ у 2014. години”.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, је закључком Савјета министара, задужена да, у сарадњи сa надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, настави континуирано планирање, припрему и спровођење Плана праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у БиХ у идућем периоду.

Такође је препоручено надлежним институцијама у области безбједности хране, ветеринарства и јавног здравства да, у складу са важећим законским прописима, дугорочно планирају средства у буџетима свих нивоа власти у Босни и Херцеговини, како би се осигурала реализација планова праћења и контролних планова у области безбједности хране.

Имајући у виду да након поплава може доћи до контаминације воде за пиће и хране/хране за животиње, Агенција је у периоду 28.11. – 05.12.2014. године у сарадњи са надлежним инспекцијским органима и лабораторијама спровела План праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у поплављеним подручјима. У 18 градова и општина у БиХ које су у мају 2014. године биле захваћене поплавама узето је укупно 352 узорка воде за пиће, хране (сирово, млијеко, воће, поврће) и хране за животиње, те су исти упућени на лабораторијске анализе.

На узетим узорцима урађено је укупно 4378 анализа, од чега 3884 анализе на присуство резидуа пестицида и 494 анализе на присуство контаминаната. Од укупног броја анализа, неодговарајућих је било осам, односно 0,18%, и то у сви у групи воде за пиће из система за јавно водоснабдијевање. У циљу заштите здравља и интереса потрошача Агенција је одмах по пријему лабораторијских извјештаја о неодговарајућим анализама воде за пиће дана 11.12.2014. године доставила исте на даље поступање надлежним инспекцијским органима, те препоручила предузимање прописаних мјера и обавијестила потрошаче саопштењем за јавност.