Усвојен Извјештај о стању у области безбједности хране у Босни и Херцеговини за 2016. годину

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 103. сједници, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, усвојио Извјештај о стању у области безбједности хране у Босни и Херцеговини за 2016. годину, те донио сљедеће закључке:

•    задужује се Агенција за безбједност хране БиХ да настави сарадњу са надлежним органима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, кантона, лабораторијама за контролу хране у Босни и Херцеговини из области јавног здравља, ветеринарства, пољопривреде и приватног сектора, у вези са прикупљањем и обрадом података о лабораторијским анализама хране у Босни и Херцеговини, епидемиолошких података о обољењима чији је пут преноса храна, података о пријављеним случајевима зооноза и у 2017. години;

•    препоручује се надлежним органима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и кантона, лабораторијама за контролу хране у Босни и Херцеговини из области јавног здравља, ветеринарства, пољопривреде и приватног сектора да наставе доставу података о лабораторијским анализама хране у Босни и Херцеговини, епидемиолошких података о обољењима чији је пут преноса храна, података о пријављеним случајевима зооноза, Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине и у 2017. години;

•    препоручује се надлежним инспекцијским органима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и кантона да приликом израде контролних планова и планирања службених контрола користе податке достављене у Извјештају о стању у области безбједности хране у Босни и Херцеговини за 2016. годину, како би били засновани на процјени ризика.