СМ БиХ: Донесен Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 156. сједници одржаној 5. новембра 2018. године донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни, који је у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ припремила и предложила Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине. Кроз измјене и допуне наведеног прописа у легислативу Босне и Херцеговине преузете су одредбе из сљедећих Уредби Европске комисије:

  • Уредба Комисије (ЕУ) 2017/1237 од 7. јула 2017. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у погледу максимално дозвољене количине цијановодичне киселине у непрерађеним цијелим, мрвљеним, мљевеним, гњеченим и сјецканим језграма марелице стављеним на тржиште за крајњег потрошача;
  • Уредба Комисије (ЕУ) 2015/1137 од 13. јула 2015. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у погледу максимално дозвољене количине охратоксина А у зачинима Capsicum spp.

Циљ Правилника о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни је осигурање високог степена заштите здравља и интереса потрошача.

Доношењу Уредбе Комисије (ЕУ) 2017/1237 од стране Европске комисије претходило је Научно мишљење о акутним здравственим ризицима повезаним са присутношћу цијаногеничних гликозида у сировим језграма марелице и производима добивеним од сирових језгри марелице (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) које је донио Научни одбор за контаминанте у прехрамбеном ланцу (CONTAM) Европске агенције за безбједност хране (EFSA). У овом Научном мишљењу утврђено је да се амигдалин, као важан цијаногени гликозид који се налази у непрерађеним језграма марелица, жвакањем разграђује на цијановодичну киселину (цијанид) која може бити штетна по здравље потрошача. Стога је Европска комисија Уредбом дефинисала максимално дозвољену количину цијановодичне киселине (цијанида) у наведеним производима која је Правилником о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни преузета у легислативу Босне и Херцеговине те износи 20.0 мг/кг.

Субјекти у пословању са храном дужни су да обезбједе да све непрерађене цијеле, мрвљене, мљевене, гњечене и сјецкане језгре марелице стављене на тржиште за крајњег потрошача буду у складу са прописаном максимално дозвољеном количином.