СМ БиХ: Донесен Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку и Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 165. сједници одржаној 30. јануара 2019. године донио Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку и Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама.

Измјене и допуне наведених прописа биле су потребне како би се отклонили проблеми са којима су се, услијед различитог тумачења прописа, суочавали поједини субјекти у пословању са храном приликом извоза млијека из Босне и Херцеговине.

Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку усклађен је са одредбом Уредбе (ЕУ) бр. 1308/2013 Европског парламента и Савјета од 17. децембра 2013. године у дијелу који прописује да конзумно млијеко има тачку мржњења приближно једнаку просјечној тачки мржњења сировог млијека забиљежену у подручју поријекла прикупљеног конзумног млијека. Овом измјеном Правилника о сировом млијеку прописано је да тачка мржњења сировог млијека није виша од -0,517 °C.

Правилник о допуни Правилника о производима од млијека и стартер културама усклађен је са Правилником о измјени Правилника о сировом млијеку у дијелу који прописује да „приликом стављања на тржиште конзумног млијека произведеног од сировог млијека откупљеног на подручју Босне и Херцеговине, тачка мржњења не смије бити виша од 2% од тачке мржњења сировог млијека која износи -0,517 °C.“

Наведени прописи ће, након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, бити доступни путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.