СМ БиХ: Донесен Правилник о прехрамбеним адитивима

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 133. сједници одржаној 14. фебруара 2018. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, донио Правилник о прехрамбеним адитивима којим се утврђују:

  • листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог Правилника,
  • услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у прехрамбеним аромама у складу са посебним прописом,
  • начин означавања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као такви,
  • спецификације прехрамбених адитива.

Циљ Правилника је обезбјеђење ефикасног функционисања тржишта те високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача.

Прехрамбени адитив је свака супстанца која се сама по себи не конзумира као храна, нити је препознатљив састојак одређене хране без обзира на храњиву вриједност, а чије је додавање храни намјерно због технолошких разлога у производњи, преради, припреми, обради, паковању, превозу или складиштењу и има за посљедицу, или се може очекивати да ће имати за посљедицу, да ће адитив или његови нуспроизводи постати директно или индиректно састојак хране.

Правилник о прехрамбеним адитивима обједињује цјелокупну област прехрамбених адитива у једном пропису, а његовим доношењем престају важити четири прописа која нормирају област адитива, адитива у храни намијењеној за исхрану људи, заслађивача у храни и боја у храни. Правилник о прехрамбеним адитивима усклађен је са релевантном легислативом Европске уније те је њиме преузето 89 Уредби којима је ова област прописана на нивоу ЕУ.