СМ БиХ: Донесени прописи о регистрацији ознаке оригиналности и географског поријекла хране

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 77. сједници одржаној 13. октобра 2016. године, донио Одлуку о давању овлаштења правним лицима за област ознака оригиналности и ознака географског поријекла прехрамбених производа и Одлуку о висини накнаде за поступак регистрације ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла хране.

Доношењем ових одлука омогућена је обрада захтјева субјеката у пословању са храном за регистрацију ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла хране.

Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине, за утврђивање усклађености производње, прераде и самог прехрамбеног производа са спецификацијом и спровођење контроле над производњом, прерадом и самим прехрамбеним производом, на основу спроведеног јавног конкурса, овлаштена цертификацијска тијела су Херкон д.о.о. Мостар и Органска контрола д.о.о. Сарајево. Надзор над радом цертификацијских тијела спроводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Накнада за подношење захтјева за регистрацију ознаке оригиналности, односно ознаке географског поријекла износи 30,00 КМ, као и упис у регистар, док ће се упис нових корисника регистроване ознаке плаћати 100,00 КМ. Накнада за спровођење поступка регистрације износи 500,00 КМ.

Прехрамбени производи који носе једну од регистрованих ознака спадају у прехрамбене производе више цјеновне категорије. Ознака оригиналности и географског поријекла, такође, доприносе стварању идентитета и препознатљивости таквих прехрамбених производа на домаћем и међународном тржишту и значајно утиче на подизање квалитете прехрамбених производа.