СМ БиХ: Донесено Рјешење за овлашћивање службеног панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља у сврху службене контроле

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 103. сједници, одржаној 30. маја 2017. године, донио Рјешење за овлашћивање службеног панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља у сврху службене контроле. Наведеним Рјешењем именовани су оцјењивачи службеног панела при Федералном агромедитеранском заводу Мостар за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља.

Панел за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља је група одабраних и оспособљених оцјењивача органолептичких својстава дјевичанских маслинових уља.

Захтјев за овлашћивање службених панела, сходно Правилнику о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14), могу поднијети сва правна лица која имају лабораториј акредитиран према норми BAS EN ISO/IEC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља у складу са одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те које располажу радним простором, неопходном опремом, вођом панела и органолептичким оцјењивачима који испуњавају услове Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља.