СМ БиХ: Усвојен Извјештај о раду Агенције за 2015. годину

Извјештај о раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2015. годину усвојен је на 62. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 29. јуна 2016. године. Извјештај обухваћа активности реализоване сходно Програму рада Агенције за 2015. годину, обавезе настале на основу захтјева и закључака Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Савјета министара Босне и Херцеговине, испуњавања обавеза из надлежности Агенције на основу Споразума о стабилизацији и придруживању, као и остале активности проистекле из законских и подзаконских аката из области безбједности хране.

На основу члана 68. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) директор Агенције дужан је да за сваку годину поднесе извјештај о раду Савјету министара Босне и Херцеговине.