СМ БиХ: Усвојен Програм рада Агенције за 2018. годину

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 129. сједници одржаној 11. јануара 2018. године усвојио Програм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину.

Програм рада Агенције за 2018. годину конципиран је као наставак активности из претходног периода са циљем обезбјеђења високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини, те омогућавања несметаног функционисања трговине храном.

Како би се унаприједио систем безбједности хране, што је Програмом рада дефинисано као специфични циљ Агенције, у овој години ће, између осталог, бити настављене активности Агенције на процјени ризика у области безбједности хране, координисању израде прописа усуглашених са легислативом ЕУ како би се заштитило здравље и интереси потрошача и обезбједио извоз хране и хране за животиње те активности на имплементацији прописа из области безбједности хране.