СМ БиХ: Усвојен Извјештај о спроведеном плану праћења здравствене исправности хране за 2015. годину

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 42. сједници одржаној 4.2.2016. године усвојио „Извјештај о спроведеном плану праћења здравствене исправности хране за 2015. годину у Босни и Херцеговини“.

У циљу заштите здравља потрошача кроз процјену изложености потрошача и усклађености са важећом легислативом Босне и Херцеговине о нивоима резидуа пестицида у храни, те контаминантима у води за пиће из објеката јавног водоснабдијевања, природним минералним, природним изворским и стоним водама, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским и општинским, те инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ, спровела „План праћења здравствене исправности воде за пиће, природних минералних, природних изворских и стоних вода, те воћа и поврћа за 2015. годину“. Сходно Плану, у 25 градова и општина у Босни и Херцеговини узето је око 530 узорака хране на којима је урађено око 4 550 лабораторијских анализа. 

Након разматрања „Извјештаја о спроведеном плану праћења здравствене исправности хране за 2015. годину у Босни и Херцеговини“, Савјет министара Босне и Херцеговине је задужио Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине настави континуирано планирање, припрему и имплементацију Плана праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у Босни и Херцеговини у наредном периоду. Такође је препоручено надлежним институцијама у области сигурности хране, ветеринарства и јавног здравства да у складу са важећим законским прописима дугорочно планирају средства у буџетима свих нивоа власти у Босни и Херцеговини, како би се осигурала реализација планова праћења и контролних планова у области безбједности хране.

Агенција за безбједност хране БиХ у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ континуирано предузима мјере заштите здравља и интереса потрошача, као и омогућавања равноправног положаја субјеката у пословању са храном на тржишту. Све мјере заснивају се на прописима о храни, које иницира и припрема Агенција у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Прописи о храни континуирано се усклађују са легислативом Европске уније, а у исте су уграђени најновији научни стандарди чиме се на најбољи начин штити здравље потрошача.