Започето узорковање хране у оквиру „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће, природних минералних, природних изворских и стоних вода, те воћа и поврћа за 2015. годину“

У циљу заштите здравља потрошача кроз процјену изложености потрошача и усклађености са важећом легислативом Босне и Херцеговине о нивоима резидуа пестицида у храни, те контаминантима у води за пиће из објеката јавног водоснабдијевања, природним минералним, природним изворским и стоним водама данас је започето узроковање хране у оквиру „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће, природних минералних, природних изворских и стоних вода, те воћа и поврћа за 2015. годину“.

Наведени План праћења спроводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским, опћинским и инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ. Сходно Плану, у 25 градова и општина у Босни и Херцеговини бит ће узето око 530 узорака хране на којима ће се урадити око 4 550 лабораторијских анализа.

Лабораторијским анализама бит ће утврђен ниво резидуа 25 активних материја у 100 узорака воћа и поврћа како би се извршила процјена ризика изложености потрошача од неисправне хране биљног поријекла, утврдило да ли се пољопривредни произвођачи у БиХ придржавају добре пољопривредне праксе, те спријечило могуће баријере при извозу и увозу пољопривредно-прехрамбених производа.
На 430 узорака воде за пиће из објеката јавног водоснабдијевања, природних минералних, природних изворских и стоних вода анализират ће се евентуално присуство метала, нитрата, нитрита, минералних уља, тетрахлоретена, трихлоретена и микроорганизама.

На основу резултата лабораторијских анализа, Агенција ће дати препоруке надлежним институцијама за даље поступање у циљу заштите здравља и интереса потрошача.

Агенција за безбједност хране БиХ у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ континуирано предузима мјере заштите здравља и интереса потрошача, као и омогућавања равноправног положаја субјеката у пословању са храном на тржишту. Све мјере заснивају се на прописима о храни, које иницира и припрема Агенција у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Прописи о храни континуирано се усклађују са легислативом ЕУ, а у исте су уграђени најновији научни стандарди чиме се на најбољи начин штити здравље потрошача.