Завршетак активности везано за обилазак лабораторија за контролу хране са експертом ЕЦ: ИПА програм ЕЦ „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у Босни и Херцеговини“

Током периода 16.02.-18.02.2010. године извршен је обилазак још три лабораторије за контролу хране у БиХ које проводе анализе хране и предмета који долазе у непосредан контакт са храном у БиХ које су поднијеле захтјеве за овлашћивање у складу са Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и Правилником о условима које морају испуњавати овлаштени испитни лабораторији који проводе анализе хране и поступку овлашћивања лабораторија („Службени гласник БиХ“ број 37/09): Регионалног завода Требиње и Фоча, те лабораторије Ветеринарског завода Мостар у оквиру IPA програма EC Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у Босни и Херцеговини.