Зоонозе и ветеринарско јавно здравство

Многе болести и/или инфекције које се преносе са животиње на човјека означене су као зоонозе у складу са PAHO (Pan American Health Organization) публикацијом „Заразне болести и зоонозе заједничке за човјека и животиње“. Описано је преко 200 зооноза које су познате више векова.