Одржана обука о примјени IMPRORISK модела за процјену ризика

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је, у сарадњи са Главном државном лабораторијом Кипра (State General Laboratory, SGL), обуку о имплементацији IMPRORISK модела која је одржана 6. јуна 2024. године на Буни, Мостар. IMPRORISK модел служи за процјену ризика. Развијен је на Кипру, а пружа допринос усклађивању методологија за процјену прехрамбене изложености у Европи.

На обуци је учествовало 19 службеника из институција у Босни и Херцеговини, укључујући представнике Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, ентитетских министарстава пољопривреде, института, завода и факултета.

У уводном дијелу обуке, учесницима се обратио др.сци. Слободан Дојчиновић, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је нагласио значај размјене искустава о имплементацији савремених модела и методологија процјене ризика са аспекта заштите здравља потрошача.

У практичном дијелу обуке, Аспасиа Саранди и Деметрис Кафоурис, предавачи из Главнe државнe лабораторијe Кипра, користећи податке о конзумацији хране у Босни и Херцеговини, упознали су полазнике обуке са начином функционисања и кориштења IMPRORISK модела.

IMPRORISK модел, између осталог, доприноси процесу доношења одлука и управљања ризицима поријеклом из хране. Пружа информације о проценту становништва чија изложеност специфичним хемијским супстанцама прелази оријентациoне вриједности које утичу на здравље људи.

Обука о IMPRORISK моделу организована је у склопу обиљежавања Свјетског дана безбједности хране у Босни и Херцеговини. Тим поводом, 7. јуна 2024. године у Мостару ће бити одржана и Међународна конференција „Једно здравље – тренутно стање и изазови за имплементацију“, коју Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организује уз подршку Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) и Развојног програма Уједињених нација (UNDP).