Прописи о храни на снази

Закон о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) објављен дана 9.11.2004 године прописује, између осталог, задатак Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине на: иницирању, припреми и организацији израде проведбених прописа из овог закона.

Са циљем заштите здравља потрошача, заштите интереса произвођача и стављања у равноправан положај, покренут је процес израде прописа о храни усклађених са ЕУ легислативом и стандардима Codex Alimentarius, а све у циљу испуњења преузетих обавеза и напретка Босне и Херцеговине на европском путу. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, у периоду од 2006. године до данас иницирала је, припремила и предложила прописе које можете видјети у наставку.

НазивУсвојен/ДонесенСГ БиХ бројДатум објаве
Закон о храниПредставнички дом/
Дом народа
50/049.11.2004
Закон о генетички модификованим организмимаПредставнички дом/
Дом народа
23/0924.3.2009
Наредба о привременој забрани увоза у БиХ, превоза преко територије БиХ, повлачењу са тржишта БиХ млијека и млијечних производа и мјерама појачане контроле на тржишту БиХ прехрамбених производа сложеног састава који садрже млијечну компоненту поријеклом или испоручених из Народне Републике КинеАгенција за безбједност хране БиХ85/0821.10.2008
Правилник о микробиолошким критеријумима у храни за животињеАгенција за безбједност хране БиХ67/1228.8.2012
Правилник о начину вођења јединственог регистра генетички модификованих организамаАгенција за безбједност хране БиХ17/125.3.2012
Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода у БиХАгенција за безбједност хране БиХ11/2413.2.2024
Листа стоних вода у БиХАгенција за безбједност хране БиХ11/2413.2.2024
Одлука о давању овлашћења испитним лабораторијама у БиХ за испитивање, контролу и праћење присутности ГМО у храни и храни за животињеСавјет министара БиХ15/101.3.2010
Одлука о обнови овлашћења испитним лабораторијама у БиХ за испитивање, контролу и праћење присутности ГМО у храни и храни за животињеСавјет министара БиХ61/145.8.2014
Одлука о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људиСавјет министара БиХ48/1516.6.2015
Одлука о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинимаСавјет министара БиХ90/162.12.2016
Одлука о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште ГМО хране и хране за животињеСавјет министара БиХ61/145.8.2014
Правилник о активним и интелигентним материјалима и предметима намијењеним за контакт са храномСавјет министара БиХ25/114.4.2011
Правилник о аналитичким методама за јака алкохолна и алкохолна пићаСавјет министара БиХ50/1121.6.2011
Правилник о брзо смрзнутој храни за исхрану људиСавјет министара БиХ51/1127.6.2011
Правилник о чају, биљном чају, воћном чају и инстант чајуСавјет министара БиХ24/237.4.2023
Правилник о дефинисању, описивању, презентовању, означавању и заштити географских ознака јаких алкохолних пићаСавјет министара БиХ81/1215.10.2012
Правилник о дијеталној храни за посебне медицинске потребеСавјет министара БиХ71/116.9.2011
Правилник о формулама за дојенчад и формулама након дојењаСавјет министара БиХ105/1231.12.2012
Правилник о хигијени хранеСавјет министара БиХ4/1321.1.2013
Правилник о хигијени хране животињског поријеклаСавјет министара БиХ103/1225.12.2012
Правилник о храни намијењеној за употребу у енергетски ограниченој исхрани за смањење тјелесне масеСавјет министара БиХ71/116.9.2011
Правилник о храни обогаћеној нутријентимаСавјет министара БиХ72/1112.9.2011
Правилник о храни обогаћеној нутријентима Р(01)Савјет министара БиХ68/141.9.2014
Правилник о храни подвргнутој јонизирајућем зрачењуСавјет министара БиХ50/1121.6.2011
Правилник о храни за посебне прехрамбене потребеСавјет министара БиХ72/1112.9.2011
Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производаСавјет министара БиХ82/1917.12.2019
Правилник о јестивим биљним уљима, јестивим биљним мастима и мајонезамаСавјет министара БиХ21/1122.3.2011
Правилник о јестивим казеинима и казеинатимаСавјет министара БиХ21/1122.3.2011
Правилник о кафи, производима од кафе, сурогатима и производима од сурогатаСавјет министара БиХ72/1112.9.2011
Правилник о какау и чоколадним производимаСавјет министара БиХ51/1127.6.2011
Правилник о кексима и производима сродним кексимаСавјет министара БиХ51/1127.6.2011
Правилник о керамичким предметима намијењеним за контакт с храномСавјет министара БиХ42/1024.5.2010
Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производаСавјет министара БиХ12/1919.2.2019
Правилник о кориштењу активног алуминијева оксида за уклањање флуорида из природних минералних и природних изворских водаСавјет министара БиХ18/1311.3.2013
Правилник о квалитету сенфаСавјет министара БиХ18/1311.3.2013
Правилник о квалитету воћних винаСавјет министара БиХ68/141.9.2014
Правилник о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријеклаСавјет министара БиХ48/212.8.2021
Правилник о максимално дозвољеним количинама радиоактивне контаминације хране и хране за животиње након нуклеарног инцидента или других случајева радиолошке опасностиСавјет министара БиХ39/1222.5.2012
Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храниСавјет министара БиХ68/141.9.2014
Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни Р(01)Савјет министара БиХ79/1621.10.2016
Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни Р(02)Савјет министара БиХ84/1830.11.2018
Правилник о материјалима и предметима израђеним од филма од регенерисане целулозе намијењеним за контакт с храномСавјет министара БиХ42/1024.5.2010
Правилник о материјалима и предметима који садрже винил хлорид мономер и намијењени су за контакт са храномСавјет министара БиХ42/1024.5.2010
Правилник о материјалима и предметима намијењеним за контакт с храномСавјет министара БиХ42/1024.5.2010
Правилник о мазивим мастимаСавјет министара БиХ21/1122.3.2011
Правилник о меду и другим пчелињим производимаСавјет министара БиХ37/0912.5.2009
Правилник о меду и другим пчелињим производима Р(01)Савјет министара БиХ25/114.4.2011
Правилник о методама анализа шећераСавјет министара БиХ77/1020.9.2010
Правилник о методама анализа шећера Р(01)Савјет министара БиХ18/1311.3.2013
Правилник о методама анализа топлински обрађеног млијека за исхрану људиСавјет министара БиХ82/1322.10.2013
Правилник о методама узорковања и аналитичким методама за контролу количина диоксина, диоксинима сличним PCB-а и PCB-а који нису слични диоксину у одређеној храниСавјет министара БиХ62/1728.8.2017
Правилник о методама анализе маслиновог уљаСавјет министара БиХ68/132.9.2013
Правилник о методама узорковања и анализа јестивих казеина и казеинатаСавјет министара БиХ82/1322.10.2013
Правилник о методама узорковања и анализа угушћеног (кондензованог) млијека и млијека у праху за исхрану људиСавјет министара БиХ85/134.11.2013
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храниСавјет министара БиХ37/0912.5.2009
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни Р(01)Савјет министара БиХ68/123.9.2012
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни Р(02)Савјет министара БиХ62/1728.8.2017
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине нитрата у храниСавјет министара БиХ37/0912.5.2009
Правилник о методама узорковања и анализе за службену контролу количине олова, кадмија, живе, анорганског калаја, 3-монохлорпропандиола (3-МПЦД) и бензо(а)пирена у храниСавјет министара БиХ37/0912.5.2009
Правилник о методама узорковања за провођење службене контроле остатака пестицида у и на производима биљног и животињског поријеклаСавјет министара БиХ78/122.10.2012
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производаСавјет министара БиХ37/0912.5.2009
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа Р(01)Савјет министара БиХ84/1924.12.2019
Правилник о микробиолошким критеријумима за хрануСавјет министара БиХ11/1312.2.2013
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну Р(01)Савјет министара БиХ79/1621.10.2016
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну Р(02)Савјет министара БиХ64/1818.9.2018
Правилник о начину издавања научних мишљења и пружања научно-техничке помоћиСавјет министара БиХ68/132.9.2013
Правилник о нежељеним супстанцама у храни за животињеСавјет министара БиХ72/1112.9.2011
Правилник о нежељеним супстанцама у храни за животиње Р(01)Савјет министара БиХ70/1620.9.2016
Правилник о ограничавању употребе епокси деривата у материјалима и предметима намијењеним за контакт с храномСавјет министара БиХ42/1024.5.2010
Правилник о организацији службених контрола производа животињског поријекла намијењених исхрани људиСавјет министара БиХ103/1225.12.2012
Правилник о ослобађању Н-нитрозамина и прекурсора Н-нитрозамина материја из еластомера или гумених дуда за флашице и дудаСавјет министара БиХ42/1024.5.2010
Правилник о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уљаСавјет министара БиХ74/1416.9.2014
Правилник о ознакама традиционалног угледа хранеСавјет министара БиХ27/106.4.2010
Правилник о системима квалитеата за прехрамбене производеСавјет министара БиХ90/1818.12.2018
Правилник о пекарским производимаСавјет министара БиХ77/1020.9.2010
Правилник о пивуСавјет министара БиХ77/1020.9.2010
Правилник о пиву Р(01)Савјет министара БиХ30/1217.4.2012
Правилник о пластичним материјалима и предметима намијењеним за контакт са храномСавјет министара БиХ66/1712.9.2017
Правилник о помоћним материјама у процесу производњеСавјет министара БиХ28/1112.4.2011
Правилник о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетички модификованих организамаСавјет министара БиХ73/1713.10.2017
Правилник о прехрамбеним адитивимаСавјет министара БиХ33/1822.5.2018
Правилник о прехрамбеним адитивима Р(01)Савјет министара БиХ6/2129.1.2021
Правилник о прехрамбеним ензимимаСавјет министара БиХ66/1426.8.2014
Правилник о прерађеној храни на бази житарица и храни за бебе за дојенчад и малу дјецуСавјет министара БиХ86/135.11.2013
Правилник о природним минералним и природним изворским водамаСавјет министара БиХ26/105.4.2010
Правилник о природним минералним и природним изворским водама Р(01)Савјет министара БиХ32/1224.4.2012
Правилник о производима од јајаСавјет министара БиХ51/1127.6.2011
Правилник о производима од млијека и стартер културамаСавјет министара БиХ21/1122.3.2011
Правилник о производима од млијека и стартер културама Р(01)Савјет министара БиХ17/195.3.2019
Правилник о производима од житарицаСавјет министара БиХ76/1014.9.2010
Правилник о производима сличним чоколади, крем-производима и бомбонским производимаСавјет министара БиХ78/122.10.2012
Правилник о провођењу плана праћења – мониторинга хранеСавјет министара БиХ21/1122.3.2011
Правилник о пружању информација потошачима о храниСавјет министара БиХ68/132.9.2013
Правилник о садржају и обиму процјене ризика за стављање на тржиште генетски модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетски модификованих организама и методологија за израду процјене ризикаСавјет министара БиХ79/128.10.2012
Правилник о садржају пријаве и техничке документације за стављање на тржиште, услова означавања и паковања генетски модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетски модификованих организамаСавјет министара БиХ78/122.10.2012
Правилник о саставу и означавању прехрамбених производа погодних за особе нетолерантне на глутенСавјет министара БиХ105/1231.12.2012
Правилник о сировом млијекуСавјет министара БиХ21/1122.3.2011
Правилник о сировом млијеку P(01)Савјет министара БиХ62/1411.8.2014
Правилник о сировом млијеку P(02)Савјет министара БиХ17/195.3.2019
Правилник о скробу и производима на бази скробаСавјет министара БиХ80/129.10.2012
Правилник о службеним контролама које се проводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животињаСавјет министара БиХ5/1322.1.2013
Правилник о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња Р(01)Савјет министара БиХ62/1728.8.2017
Правилник о соли за људску исхрануСавјет министара БиХ39/0919.5.2009
Правилник о соли за људску исхрану Р(01)Савјет министара БиХ30/1217.4.2012
Правилник о стандардима за стављање јаја на тржиштеСавјет министара БиХ25/1030.3.2010
Правилник о стандардима за стављање јаја на тржиште P(01)Савјет министара БиХ62/1411.8.2014
Правилник о стоним водамаСавјет министара БиХ40/1017.5.2010
Правилник о шећеримаСавјет министара БиХ25/1030.3.2010
Правилник о тјестенинама, тијесту и производима од тијестаСавјет министара БиХ77/1020.9.2010
Правилник о тржишним стандардима за конзервисану сардину и квалитета за конзервисану сардину и производе типа сардинеСавјет министара БиХ78/122.10.2012
Правилник о тржишним стандардима за конзервисану туну и паламидуСавјет министара БиХ73/1218.9.2012
Правилник о тржишним стандардима за маслиново уљеСавјет министара БиХ81/1215.10.2012
Правилник о тржишним стандардима за маслиново уље Р(01)Савјет министара БиХ79/1621.10.2016
Правилник о тржишним стандардима за месо живинеСавјет министара БиХ74/1416.9.2014
Правилник о тржишним стандардима за соју, сунцокрет и уљану репицу у откупуСавјет министара БиХ61/145.8.2014
Правилник о употреби арома у храниСавјет министара БиХ78/1430.9.2014
Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од месаСавјет министара БиХ82/1322.10.2013
Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса Р(01)Савјет министара БиХ84/1724.11.2017
Правилник о условима и поступку издавања допуштења за стављање нове хране први пут на тржиште БиХ и захтјевима за посебно означавање нове хранеСавјет министара БиХ68/123.9.2012
Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетски модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште БиХ и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавањеСавјет министара БиХ78/122.10.2012
Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетски модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште БиХ и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање Р(01)Савјет министара БиХ62/154.8.2015
Правилник о условима плана праћења (мониторинг) утицаја генетички модифицираних организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модифицираних организама и њихове употребеСавјет министара БиХ64/1418.8.2014
Правилник о условима које морају испуњавати овлаштени лабораторији који проводе анализе хране и поступку овлашћивања лабораторијаСавјет министара БиХ37/0912.5.2009
Правилник о успостављању система за развој и додјељивање јединствених кодова за генетски модификоване организмеСавјет министара БиХ68/123.9.2012
Правилник о утврђивању метода за узорковање и критеријума ефикасности за методе анализе за службену контролу нивоа ерука киселине у храниума ефикасности за методе анализе за службену контролу нивоа ерука киселине у храниСавјет министара БиХ62/1728.8.2017
Правилник о воћним џемовима, желеима, мармеладама, пекмезима и заслађеном кестен пиреуСавјет министара БиХ85/1229.10.2012
Правилник о воћним џемовима, желеима, мармеладама, пекмезима и заслађеном кестен пиреу Р(01)Савјет министара БиХ35/2111.6.2021
Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људиСавјет министара БиХ84/1924.12.2019
Правилник о зачинима, екстрактима зачина и мјешавинама зачинаСавјет министара БиХ51/1127.6.2011
Правилник о здравственој исправности воде за пићеСавјет министара БиХ40/1017.5.2010
Правилник о здравственој исправности воде за пиће Р(01)Савјет министара БиХ30/1217.4.2012
Правилник о здравственој исправности воде за пиће Р(02)Савјет министара БиХ62/1728.8.2017
Правилник о згуснутом (кондензованом) млијеку и млијеку у прахуСавјет министара БиХ21/1122.3.2011