Прописи о храни на снази

Закон о храни (“Службени гласник БиХ”, број 50/04) објављен дана 9.11.2004 године прописује, између осталог, задатак Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине на: иницирању, припреми и организацији израде проведбених прописа из овог закона. Закон о храни можете преузети на овом linku.

Са циљем заштите здравља потрошача, заштите интереса произвођача и стављања у равноправан положај, покренут је процес израде прописа о храни усклађених са ЕУ легислативом и стандардима Codex Alimentarius, а све у циљу испуњења преузетих обавеза и напретка Босне и Херцеговине на европском путу. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, у периоду од 2006. године до данас иницирала је, припремила и предложила прописе које можете видјети у наставку.

Назив Донесен/усвојен СГ БиХ број Датум објаве
Закон о генетички модификованим организмима Представнички дом
Дом народа
23/09 24.3.2009
Наредба о привременој забрани увоза у БиХ, превоза преко територије БиХ, повлачењу са тржишта БиХ млијека и млијечних производа и мјерама појачане контроле на тржишту БиХ прехрамбених производа сложеног састава који садрже млијечну компоненту поријеклом или испоручених из Народне Републике Кине Агенција за безбједност хране БиХ 85/08 21.10.2008
Правилник о микробиолошким критеријумима у храни за животиње Агенција за безбједност хране БиХ 67/12 28.8.2012
Правилник о начину вођења јединственог регистра генетички модификованих организама Агенција за безбједност хране БиХ 17/12 5.3.2012
Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода у БиХ Агенција за безбједност хране БиХ 6/21 29.1.2021
Листа стоних вода у БиХ Агенција за безбједност хране БиХ 6/21 29.1.2021
Одлука о давању овлашћења испитним лабораторијама у БиХ за испитивање, контролу и праћење присутности ГМО у храни и храни за животиње Савјет министара БиХ 15/10 1.3.2010
Одлука о обнови овлашћења испитним лабораторијама у БиХ за испитивање, контролу и праћење присутности ГМО у храни и храни за животиње Савјет министара БиХ 61/14 5.8.2014
Одлука о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи Савјет министара БиХ 48/15 16.6.2015
Одлука о увођењу посебних услова којима се уређује увоз неке хране и хране за животиње из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима Савјет министара БиХ 90/16 2.12.2016
Одлука о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште ГМО хране и хране за животиње Савјет министара БиХ 61/14 5.8.2014
Правилник о активним и интелигентним материјалима и предметима намијењеним за контакт са храном Савјет министара БиХ 25/11 4.4.2011
Правилник о аналитичким методама за јака алкохолна и алкохолна пића Савјет министара БиХ 50/11 21.6.2011
Правилник о брзо смрзнутој храни за исхрану људи Савјет министара БиХ 51/11 27.6.2011
Правилник о чају, биљном чају, воћном чају и инстант чају Савјет министара БиХ 54/11 5.7.2011
Правилник о дефинисању, описивању, презентовању, означавању и заштити географских ознака јаких алкохолних пића Савјет министара БиХ 81/12 15.10.2012
Правилник о дијеталној храни за посебне медицинске потребе Савјет министара БиХ 71/11 6.9.2011
Правилник о формулама за дојенчад и формулама након дојења Савјет министара БиХ 105/12 31.12.2012
Правилник о хигијени хране Савјет министара БиХ 4/13 21.1.2013
Правилник о хигијени хране животињског поријекла Савјет министара БиХ 103/12 25.12.2012
Правилник о храни намијењеној за употребу у енергетски ограниченој исхрани за смањење тјелесне масе Савјет министара БиХ 71/11 6.9.2011
Правилник о храни обогаћеној нутријентима Савјет министара БиХ 72/11 12.9.2011
Правилник о храни обогаћеној нутријентима Р(01) Савјет министара БиХ 68/14 1.9.2014
Правилник о храни подвргнутој јонизирајућем зрачењу Савјет министара БиХ 50/11 21.6.2011
Правилник о храни за посебне прехрамбене потребе Савјет министара БиХ 72/11 12.9.2011
Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа Савјет министара БиХ 82/19 17.12.2019.
Правилник о јестивим биљним уљима, јестивим биљним мастима и мајонезама Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011
Правилник о јестивим казеинима и казеинатима Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011
Правилник о кафи, производима од кафе, сурогатима и производима од сурогата Савјет министара БиХ 72/11 12.9.2011
Правилник о какау и чоколадним производима Савјет министара БиХ 51/11 27.6.2011
Правилник о кексима и производима сродним кексима Савјет министара БиХ 51/11 27.6.2011
Правилник о керамичким предметима намијењеним за контакт с храном Савјет министара БиХ 42/10 24.5.2010
Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа Савјет министара БиХ 12/19 19.2.2019
Правилник о кориштењу активног алуминијева оксида за уклањање флуорида из природних минералних и природних изворских вода Савјет министара БиХ 18/13 11.3.2013
Правилник о квалитету сенфа Савјет министара БиХ 18/13 11.3.2013
Правилник о квалитету воћних вина Савјет министара БиХ 68/14 1.9.2014
Правилник о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла Савјет министара БиХ 48/21 2.8.2021
Правилник о максимално дозвољеним количинама радиоактивне контаминације хране и хране за животиње након нуклеарног инцидента или других случајева радиолошке опасности Савјет министара БиХ 39/12 22.5.2012
Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни Савјет министара БиХ 68/14 1.9.2014
Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни Р(01) Савјет министара БиХ 79/16 21.10.2016
Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни Р(02) Савјет министара БиХ 84/18 30.11.2018.
Правилник о материјалима и предметима израђеним од филма од регенерисане целулозе намијењеним за контакт с храном Савјет министара БиХ 42/10 24.5.2010
Правилник о материјалима и предметима који садрже винил хлорид мономер и намијењени су за контакт са храном Савјет министара БиХ 42/10 24.5.2010
Правилник о материјалима и предметима намијењеним за контакт с храном Савјет министара БиХ 42/10 24.5.2010
Правилник о мазивим мастима Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011
Правилник о меду и другим пчелињим производима Савјет министара БиХ 37/09 12.5.2009
Правилник о меду и другим пчелињим производима Р(01) Савјет министара БиХ 25/11 4.4.2011
Правилник о методама анализа шећера Савјет министара БиХ 77/10 20.9.2010
Правилник о методама анализа шећера Р(01) Савјет министара БиХ 18/13 11.3.2013
Правилник о методама анализа топлински обрађеног млијека за исхрану људи Савјет министара БиХ 82/13 22.10.2013
Правилник о методама узорковања и аналитичким методама за контролу количина диоксина, диоксинима сличним PCB-а и PCB-а који нису слични диоксину у одређеној храни Савјет министара БиХ 62/17 28.8.2017
Правилник о методама анализе маслиновог уља Савјет министара БиХ 68/13 2.9.2013
Правилник о методама узорковања и анализа јестивих казеина и казеината Савјет министара БиХ 82/13 22.10.2013
Правилник о методама узорковања и анализа угушћеног (кондензованог) млијека и млијека у праху за исхрану људи Савјет министара БиХ 85/13 4.11.2013
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни Савјет министара БиХ 37/09 12.5.2009
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни Р(01) Савјет министара БиХ 68/12 3.9.2012
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни Р(02) Савјет министара БиХ 62/17 28.8.2017
Правилник о методама узорковања и анализа за службену контролу количине нитрата у храни Савјет министара БиХ 37/09 12.5.2009
Правилник о методама узорковања и анализе за службену контролу количине олова, кадмија, живе, анорганског калаја, 3-монохлорпропандиола (3-МПЦД) и бензо(а)пирена у храни Савјет министара БиХ 37/09 12.5.2009
Правилник о методама узорковања за провођење службене контроле остатака пестицида у и на производима биљног и животињског поријекла Савјет министара БиХ 78/12 2.10.2012
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа Савјет министара БиХ 37/09 12.5.2009
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа Р(01) Савјет министара БиХ 84/19 24.12.2019
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну Савјет министара БиХ 11/13 12.2.2013
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну Р(01) Савјет министара БиХ 79/16 21.10.2016
Правилник о микробиолошким критеријумима за храну Р(02) Савјет министара БиХ 64/18 18.9.2018
Правилник о начину издавања научних мишљења и пружања научно-техничке помоћи Савјет министара БиХ 68/13 2.9.2013
Правилник о нежељеним супстанцама у храни за животиње Савјет министара БиХ 72/11 12.9.2011
Правилник о нежељеним супстанцама у храни за животиње Р(01) Савјет министара БиХ 70/16 20.9.2016
Правилник о ограничавању употребе епокси деривата у материјалима и предметима намијењеним за контакт с храном Савјет министара БиХ 42/10 24.5.2010
Правилник о организацији службених контрола производа животињског поријекла намијењених исхрани људи Савјет министара БиХ 103/12 25.12.2012
Правилник о ослобађању Н-нитрозамина и прекурсора Н-нитрозамина материја из еластомера или гумених дуда за флашице и дуда Савјет министара БиХ 42/10 24.5.2010
Правилник о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља Савјет министара БиХ 74/14 16.9.2014
Правилник о системима квалитеата за прехрамбене производе Савјет министара БиХ 90/18 18.12.2018
Правилник о пекарским производима Савјет министара БиХ 77/10 20.9.2010
Правилник о пиву Савјет министара БиХ 77/10 20.9.2010
Правилник о пиву Р(01) Савјет министара БиХ 30/12 17.4.2012
Правилник о пластичним материјалима и предметима намијењеним за контакт са храном Савјет министара БиХ 66/17 12.9.2017
Правилник о помоћним материјама у процесу производње Савјет министара БиХ 28/11 12.4.2011
Правилник о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетички модификованих организама Савјет министара БиХ 73/17 13.10.2017
Правилник о прехрамбеним адитивима Савјет министара БиХ 33/18 22.5.2018.
Правилник о прехрамбеним адитивима Р(01) Савјет министара БиХ 6/21 29.1.2021.
Правилник о прехрамбеним ензимима Савјет министара БиХ 66/14 26.8.2014
Правилник о прерађеној храни на бази житарица и храни за бебе за дојенчад и малу дјецу Савјет министара БиХ 86/13 5.11.2013
Правилник о природним минералним и природним изворским водама Савјет министара БиХ 26/10 5.4.2010
Правилник о природним минералним и природним изворским водама Р(01) Савјет министара БиХ 32/12 24.4.2012
Правилник о производима од јаја Савјет министара БиХ 51/11 27.6.2011
Правилник о производима од млијека и стартер културама Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011
Правилник о производима од млијека и стартер културама Р(01) Савјет министара БиХ 17/19 5.3.2019
Правилник о производима од житарица Савјет министара БиХ 76/10 14.9.2010
Правилник о производима сличним чоколади, крем-производима и бомбонским производима Савјет министара БиХ 78/12 2.10.2012
Правилник о провођењу плана праћења – мониторинга хране Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011
Правилник о пружању информација потошачима о храни Савјет министара БиХ 68/13 2.9.2013
Правилник о садржају и обиму процјене ризика за стављање на тржиште генетски модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетски модификованих организама и методологија за израду процјене ризика Савјет министара БиХ 79/12 8.10.2012
Правилник о садржају пријаве и техничке документације за стављање на тржиште, услова означавања и паковања генетски модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетски модификованих организама Савјет министара БиХ 78/12 2.10.2012
Правилник о саставу и означавању прехрамбених производа погодних за особе нетолерантне на глутен Савјет министара БиХ 105/12 31.12.2012
Правилник о сировом млијеку Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011
Правилник о сировом млијеку P(01) Савјет министара БиХ 62/14 11.8.2014
Правилник о сировом млијеку P(02) Савјет министара БиХ 17/19 5.3.2019
Правилник о скробу и производима на бази скроба Савјет министара БиХ 80/12 9.10.2012
Правилник о службеним контролама које се проводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња Савјет министара БиХ 5/13 22.1.2013
Правилник о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња Р(01) Савјет министара БиХ 62/17 28.8.2017
Правилник о соли за људску исхрану Савјет министара БиХ 39/09 19.5.2009
Правилник о соли за људску исхрану Р(01) Савјет министара БиХ 30/12 17.4.2012
Правилник о стандардима за стављање јаја на тржиште Савјет министара БиХ 25/10 30.3.2010
Правилник о стандардима за стављање јаја на тржиште P(01) Савјет министара БиХ 62/14 11.8.2014
Правилник о стоним водама Савјет министара БиХ 40/10 17.5.2010
Правилник о шећерима Савјет министара БиХ 25/10 30.3.2010
Правилник о тјестенинама, тијесту и производима од тијеста Савјет министара БиХ 77/10 20.9.2010
Правилник о тржишним стандардима за конзервисану сардину и квалитета за конзервисану сардину и производе типа сардине Савјет министара БиХ 78/12 2.10.2012
Правилник о тржишним стандардима за конзервисану туну и паламиду Савјет министара БиХ 73/12 18.9.2012
Правилник о тржишним стандардима за маслиново уље Савјет министара БиХ 81/12 15.10.2012
Правилник о тржишним стандардима за маслиново уље Р(01) Савјет министара БиХ 79/16 21.10.2016
Правилник о тржишним стандардима за месо живине Савјет министара БиХ 74/14 16.9.2014
Правилник о тржишним стандардима за соју, сунцокрет и уљану репицу у откупу Савјет министара БиХ 61/14 5.8.2014
Правилник о употреби арома у храни Савјет министара БиХ 78/14 30.9.2014
Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса Савјет министара БиХ 82/13 22.10.2013
Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса Р(01) Савјет министара БиХ 84/17 24.11.2017
Правилник о условима и поступку издавања допуштења за стављање нове хране први пут на тржиште БиХ и захтјевима за посебно означавање нове хране Савјет министара БиХ 68/12 3.9.2012
Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетски модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште БиХ и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање Савјет министара БиХ 78/12 2.10.2012
Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетски модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште БиХ и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање Р(01) Савјет министара БиХ 62/15 4.8.2015
Правилник о условима плана праћења (мониторинг) утицаја генетички модифицираних организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модифицираних организама и њихове употребе Савјет министара БиХ 64/14 18.8.2014
Правилник о условима које морају испуњавати овлаштени лабораторији који проводе анализе хране и поступку овлашћивања лабораторија Савјет министара БиХ 37/09 12.5.2009
Правилник о успостављању система за развој и додјељивање јединствених кодова за генетски модификоване организме Савјет министара БиХ 68/12 3.9.2012
Правилник о утврђивању метода за узорковање и критеријума ефикасности за методе анализе за службену контролу нивоа ерука киселине у храниума ефикасности за методе анализе за службену контролу нивоа ерука киселине у храни Савјет министара БиХ 62/17 28.8.2017
Правилник о воћним џемовима, желеима, мармеладама, пекмезима и заслађеном кестен пиреу Савјет министара БиХ 85/12 29.10.2012
Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи Савјет министара БиХ 84/19 24.12.2019
Правилник о зачинима, екстрактима зачина и мјешавинама зачина Савјет министара БиХ 51/11 27.6.2011
Правилник о здравственој исправности воде за пиће Савјет министара БиХ 40/10 17.5.2010
Правилник о здравственој исправности воде за пиће Р(01) Савјет министара БиХ 30/12 17.4.2012
Правилник о здравственој исправности воде за пиће Р(02) Савјет министара БиХ 62/17 28.8.2017
Правилник о згуснутом (кондензованом) млијеку и млијеку у праху Савјет министара БиХ 21/11 22.3.2011