Јавне консултације

Од почетка рада на изради правних прописа у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине придаје се велики значај провођењу поступка јавних консултација. С тим у вези, доношењем Правила за консултације у изради правних прописа Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 5/17), као и Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 11/05, 58/14 и 60/14), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у потпуности поступала са наведеним прописима. Донесено је Упутство о припреми и изради нацрта правних прописа из области хране/хране за животиње у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, које можете преузети на овом linku.

Сви заинтересовани појединци и правна лица имају прилику директно учествовати у изради правних прописа. Процесом јавних консултација желимо обезбиједити већи ниво укључености интересних група у законодавним активностима, бољу информисаност и веће повјерење грађана у процес израде правних прописа. Попис организација и појединаца заинтересираних за законодавне активности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине можете погледати на овом linku.

Сви достављени коментари ће бити обрађени и подаци ће бити кориштени у припреми приједлога закона или подзаконских аката који се достављају Савјету министара Босне и Херцеговине.

Писане коментаре или приједлоге на предложене нацрте можете доставити директно на е-меил agencija@fsa.gov.ba, на Обрасцу за доставу коментара и приједлога измјена на преднацрт прописа, који можете преузети на овом linku.

Планиране нормативно-правне послове из дјелокруга рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине можете погледати у сљедећем прегледу:

FormaNaslovDatum objaveStatusIzvještaj o konsultacijama
prednacrtIzvještaj o radu Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu16.1.2024.u radu
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu22.12.2023.završenolink
prednacrtPravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani14.12.2023.u radu
prednacrtProgram rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2024. godinu09.08.2023.završenolink
prednacrtInformacija o poduzetim aktivnostima u procesu imenovanja novog saziva Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini10.07.2023.završeno
link
nacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine period 2024.-2026. godina29.05.2023.završenolink
prednacrtPravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i nivoa referentnih vrijednosti radi smanjenja prisustva akrilamida u hrani13.04.2023.u radu
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2022. godinu23.12.2022.završenolink
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prehrambenim aditivima14.5.2020završenolink
prednacrtPravilnik o kvaliteti vode namjenjenoj za ljudsku potrošnju14.5.2020u radu
prednacrtOdluka o odobrenju pregleda određene hrane koje određene zemlje sprovode prije izvoza u pogledu prisutnosti određenih mikotoksina21.4.2021u radu
prednacrtPravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće25.2.2019u radu
prednacrtPravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla27.4.2020završenolink
nacrtSrednjoročni plan Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 2022-20241.6.2021završenolink
prednacrtPravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi15.2.2019završenolink
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda25.2.2019završenolink
prednacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH period 2021.-2023. godine28.7.2020završenolink
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu30.12.2020završenolink
prednacrtPrednacrt izvještaja o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2021. godinu10.12.2021završenolink
prednacrtPravilnik o novoj hrani21.3.2022u radu
nacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH za period 2023.-2025. godina16.9.2022završeno
prednacrtPravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Obrazloženje za donošenje Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani
26.9.2022u radu

*У јавним консултацијама о прописима о храни можете учествовати и путем web платформе „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

Преднацрт Програма рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

У складу са чланом 8., став (2), тачка б) Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14):

  • Преднацрт Програма рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2023. годину (јавне консултације завршене 05.08.2022. године).