Јавне консултације

Од почетка рада на изради правних прописа у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине придаје се велики значај провођењу поступка јавних консултација. С тим у вези, доношењем Правила за консултације у изради правних прописа Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 5/17), као и Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 11/05, 58/14 и 60/14), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у потпуности поступала са наведеним прописима. Донесено је Упутство о припреми и изради нацрта правних прописа из области хране/хране за животиње у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, које можете преузети на овом linku.

Сви заинтересовани појединци и правна лица имају прилику директно учествовати у изради правних прописа. Процесом јавних консултација желимо обезбиједити већи ниво укључености интересних група у законодавним активностима, бољу информисаност и веће повјерење грађана у процес израде правних прописа. Попис организација и појединаца заинтересираних за законодавне активности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине можете погледати на овом linku.

Сви достављени коментари ће бити обрађени и подаци ће бити кориштени у припреми приједлога закона или подзаконских аката који се достављају Савјету министара Босне и Херцеговине.

Писане коментаре или приједлоге на предложене нацрте можете доставити директно на е-меил agencija@fsa.gov.ba, на Обрасцу за доставу коментара и приједлога измјена на преднацрт прописа, који можете преузети на овом linku.

Планиране нормативно-правне послове из дјелокруга рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине можете погледати у сљедећем прегледу:

ФормаНасловДатум објавеСтатусИзвјештај о консултацијама
преднацртОдлука о одобрењу прегледа одређене хране које одређене земље спроводе прије извоза у погледу присуства одређених микотоксина21.04.2021.у раду
преднацртПравилник о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла27.04.2020.завршеноlink
преднацртПравилник о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи15.02.2019.завршеноlink
преднацртПравилник о измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа25.02.2019.завршеноlink
преднацртПравилник о измјенама Правилника о здравственој исправности воде за пиће25.02.2019.у раду
преднацртПравилник о условима и поступку издавања допуштења за стављање нове хране на тржиште Босне и Херцеговине02.07.2019.у раду
преднацртПравилник о измјенама и допунама правилника о прехрамбеним адитивима14.05.2020.завршеноlink
преднацртПравилник о квалитети воде намјењене за људску потрошњу14.05.2020.у раду
преднацртСредњорочни план рада Агенције за безбједност хране БиХ период 2021.-2023. године28.07.2020.завршеноlink
преднацртИзвјештај о раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2020. годину30.12.2020.завршеноlink
нацртСредњорочни план Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине 2022-202401.06.2021.завршеноlink
преднацртПреднацрт извјештаја о раду Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине за 2021. годину10.12.2021.завршеноlink
преднацртПравилник о новој храни21.03.2022.у раду
нацртСредњорочни план рада Агенције за безбједност хране БиХ за период 2023.-2025. годинa16.09.2022.у раду

*У јавним консултацијама о прописима о храни можете учествовати и путем web платформе „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

Преднацрт Програма рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

У складу са чланом 8., став (2), тачка б) Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14):

  • Преднацрт Програма рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2023. годину (јавне консултације завршене 05.08.2022. године).