Пројекат „EU4Agri“: Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава

Пројекат Европске уније „EU4Agri“ објавио је први јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке  инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа у вриједности од 3 милиона КМ, одговарајући уједно и на потребе за опоравком од кризе проузроковане пандемијом COVID-19.

На јавни позив могу се пријавити предузећа, обрти/предузетници и задруге које се баве прерадом пољопривредних производа и/или производњом прехрамбених производа и уписани су у регистар клијената код надлежног министарства/институције и која у власничкој структури имају мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала и нису чланица холдинга.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 60.000 КМ до 300.000 КМ (без ПДВ-а). За сваки пројекат, подносилац пријаве мора да обезбједи властито суфинансирање у износу од минимално 35% укупног износа предложене инвестиције (35% суфинансирање подносиоца пријаве и 65% финансирање кроз мјеру подршке EU4Agri).

Крајњи рок за подношење пријава је 30. септембра 2020. године до 17:00 сати, што потврђује датум на отпремници, поштански жиг или признаница. Пријаве се могу доставити и лично на сљедећу адресу:

Развојни програм Уједињених нација (UNDP)

Пројекат EU4Agri

UN HOUSE

Змаја од Босне бб

71 000 Сарајево

 

Смјернице у којима се налазе детаљне информације и појашњења за подносиоце пријава доступне су овдје.

Сва додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем електронске поште, најкасније седам дана прије истека рока за подношење пријава, са јасно назначеним именом позива у предмету поруке, и то на сљедећу адресу: registry.ba@undp.org.

Пројекат „Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини“ (EU4Agri) је четверогодишњи пројекат (2020. – 2024.) који има за циљ да модернизује пољопривредно-прехрамбени сектора и побољша руралну економију повећавајући конкурентност пољопривредне производње, послова и услуга. Пројекат спроводе Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини i Чешка развојна агенција (CzDA). Укупна вриједност пројекта износи 20,25 милиона евра и финансира га Европска унија са 20 милиона евра, а UNDP и CzDA са 250.000 евра. Подршка пољопривредно-прехрамбеном сектору ће да буде обезбјеђена путем јавних позива за пружање подршке и то у три области:

  • улагање у примарну производњу и прерађивачке капацитете у циљу јачања тржишне ефикасности,
  • јачање савјетодавних услуга за унапређење знања и развој вјештина и
  • јачање и диверзификација руралне економије.

Пројекат ће такође корисницима пружити техничку помоћ како би што успјешније искористили расположива бесповратна средства.

Оквирни календар објаве јавних позива у склопу пројекта EU4Agri доступан је на сљедећем линку.

Више информација на: https://www.ba.undp.org/.