Тузла: Обука о истраживању епидемија узрокованих храном

У склопу IPА Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“ у Тузли је 31. августа и 1. септембра 2022. године одржана обука о истраживању епидемија узрокованих храном.

На обуци су учествовали представници надлежних институција и инспекцијских органа у Босни и Херцеговини који су са експертима Института за експерименталну зоопрофилаксу региона Абруцо и Молизе, Италија, размијенили искуства о истраживању епидемија које се преносе храном те разговарали о кључним изазовима са којима се суочавају представници надлежних институција у Босни и Херцеговини приликом истраживања епидемија. Учесницима обуке представљен је легислативни оквир за истраживање епидемија у Италији и на нивоу Европске уније.

Управљање епидемијама повезаним са храном, укључујући истрагу и извјештавање, захтијева мултидисциплинарни приступ на локалном и државном, а у одређеним случајевима и на међународном нивоу.

Епидемије узроковане храном, осим утицаја на здравље, могу да имају и значајне посљедице по економију те је стога веома значајна имплементација адекватних превентивних мјера којим се могу ограничити негативни ефекти епидемија.

Организација циклуса обука о истраживању епидемија узрокованих храном у Мостару, Бања Луци и Тузли дио је компоненте пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“ која је усмјерена на јачање капацитета надлежних органа и субјеката у пословању са храном за имплементацију прописа и стандарда ЕУ у области хигијене хране и службених контрола хране.