ФАО објавио публикацију о утицају климатских промјена на безбједност хране

У поводу 22. априла, Дана планета Земље који је ове године посвећен климатским промјенама, Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (Food and Agriculture Organization of the United Nations) објавила је документ под називом „Climate change: Unpacking the burden on food safety“.

Климатске промјене узрокују ненадокнадиву штету нашем екосистему. Пораст температуре, загријавање и ацидификација океана, велике суше, шумски пожари, промјене атмосферских оборина, отапање ледењака, подизање нивоа мора и све јаче временске непогоде имају директан утицај на наш прехрамбени систем.

Будући да везу између климатских промјена и безбједности хране није увијек лако препознати, наведеном публикацијом ФАО настоји да разјасни одређена питања. Промјене глобалних прехрамбених система и све већа глобализација ланца снабдjевања храном доносе ризик од изложености становништва различитим хазардима по безбједност хране. То може имати утицај на јавно здравље, безбједно снабдjевање храном, националне економије и интернационалну трговину. У овом захтјевном сценарију, изазови које носе климатске промјене имају додатне ефекте које је потребно разумијети и обрадити.

Хазарди по безбједност хране који су описани у овој публикацији ФАО-а обухватају патогене и паразите који се преносе храном, штетно цвјетање алги, пестициде, микотоксине и тешке метале са акцентом на метил-живу. У једном дијелу документа обрађени су бенефити прогресивних приступа који неће да допринесу само предвиђању изазова у будућности, него и изградњи отпорнијих система безбједности хране који ће, усвајањем нових знања, константно да се надограђују.

У документу је наглашена потреба да се креатори политика и други релевантни учесници у глобалном прехрамбеном систему припреме за нове ризике по безбједност хране узроковане климатским промјенама те је истакнут значај сарадње на међународном нивоу и благовременог развоја иновативних стратегија адаптације.

Документ је доступан на сљедећем линку.