Јавни оглас за попуњавање радних мјеста руководећих државних службеника у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине

На основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 и 18/24), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, по закључку Савјета министара Босне и Херцеговине са 41. сједнице одржане дана 04.03.2024. године, расписује Јавни оглас за попуњавање радних мјеста руководећих државних службеника у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Интегрални текст јавног огласа можете погледати и на службеној интернет страници Агенције за државну службу Босне и Херцеговине www.ads.gov.bawww.ads.gov.ba.