FAO пројекат у БиХ: Јачање административног система за управљање и подршку заштите ознаке географског поријекла

Географска ознака (ГО) је знак који се користи на производима који имају одређено географско поријекло и који имају квалитет или углед који су посљедица тог поријекла. Да би могао функционисати као географска ознака, знак мора идентификовати производ с поријеклом на одређеном мјесту. Осим тога, квалитет, карактеристике или углед производа требали би у великој мјери зависити о мјесту поријекла. Будући да квалитет зависи о географском мјесту производње, постоји јасна веза између производа и његовог оригиналног мјеста производње. Географске ознаке су колективни маркетиншки алат који се може користити и за заштиту и за промоцију одређених производа, као и за начин побољшања пружања јавних добара – попут прехрамбеног насљеђа, крајолика, традиционалног знања и генерално руралне економије. Захваљујући својој територијалној основи, производи с географском ознаком промовишу улогу произвођача у ланцу вриједности и стога могу одиграти важну улогу у одрживом развоју локалних заједница.

Босна и Херцеговина је ускладила прописе о системима квалитета прехрамбених производа са правном стечевином ЕУ. Савјет министара БиХ донио је Правилник о системима квалитета прехрамбених производа („Службени гласник БиХ“, брoj 90/18) којим се прописује поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла те поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета на подручју Босне и Херцеговине. Правилник је усклађен са Уредбом ЕУ бр. 1151/2012 о схемама квалитета за пољопривредне и прехрамбене прехрамбене.

Пољопривредни произвођачи у БиХ у могућности су да региструју:

  • Заштићене ознаке поријекла (ЗОП);
  • Заштићене ознаке географског поријекла (ЗОГП);
  • Гарантовано традиционални специјалитет (ГТС).

До сада је регистровано и уписано код Агенције за безбједност хране БиХ у Регистар ЗОП, ЗОГП и ГТС укупно пет прехрамбених производа, од чега два производа ЗОП (Ливањски изворни сир и Дрварски мућени пекмез од дрењина) и три производа ЗОГП (Невесињски кромпир, Височка печеница и Ливањски сир).

У циљу повећавања свијести произвођача о потенцијално додатој вриједности производа током примјене заштићених географских ознака и очекивања да ће представљени потенцијал таквих производа привуćи инвеститоре, врло битно је доћи до пописа потенцијалних производа у БиХ који испуњавају услове регистрације неком од ознака.

Из тог разлога је Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO), у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране БиХ и другим надлежним тијелима, приступила активностима око израде Студије о потенцијалу географских ознака за прехрамбене производе у БиХ која укључује процјену тренутне ситуације и утицаја заштићених географских ознака на профитабилност, конкурентност и одрживост пољопривредника у БиХ.

Производи са географским ознакама ће се идентификовати на основу методологије коју је одобрио FАО. Саставни дио методологије је упитник који обухвата опис производа са потенцијалом за заштиту географских ознака као и економског потенцијала тих производа. Као резултат истраживања биће објављена Књига прехрамбених производа са потенцијалом географских ознака у Босни и Херцеговини.

Сви заинтересовани, који сматрају да одређени производ има квалитет, углед или остале карактеристике које се приписују његовом географском поријеклу могу преузети oбразац упитника на сљедећем ЛИНКУ. Попуњен упитник потребно је доставити на мејл адресу: geografske-oznake@fsa.gov.ba.

Више података о политици квалитета и заштити географских ознака прехрамбених производа можете пронаћи на www.fsa.gov.ba .