IPА 2018: Обновљена IТ инфраструктура надлежних институција у сектору безбједности хране у БиХ

28. децембра 2021.

Захваљујући финансијским средствима Европске уније обезбјеђеним кроз Инструмент претприступне помоћи Европске комисије (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) за 2018. годину обновљена је IТ инфраструктура надлежних институција у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини. Набавка информатичко-комуникационе опреме извршена је у склопу лота 1 пројекта („Подршка ЕУ набавци ICТ опреме за унапрјеђење капацитета у области ветеринарства, […]

“Turizam Academy”: Бесплатни онлajн курсеви за безбједно руковање храном

27. децембра 2021.

USAID Пројекат развоја одрживог туризма у БиХ (Туризам) и Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине развили су седам специјализованих курсева за безбједно руковање храном, који су доступни на онлајн едукативној платформи за туристичку индустрију (https://academy.turizambih.ba). Ова јединствена платформа у Босни и Херцеговини нуди свима који учествују у било којој фази припреме и послуживања хране […]

У 2021. години признате четири воде из Босне и Херцеговине

23. децембра 2021.

XV. сједница Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини одржана је 21. децембра 2021. године у Мостару. Редовним радом Комисије одржан је континуитет процеса признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, а произвођачима воде омогућена је константна подршка у поступку признавања природних минералних, […]

Представљен Водич за безбједно руковање храном у угоститељству и авантуристичком туризму

14. децембра 2021.

Водич за безбједно руковање храном у угоститељству и авантуристичком туризму, чији је циљ обезбјеђивање адекватних здравствених и безбједносних стандарда за грађане и посјетитоце Босне и Херцеговине, представљен је 13. децембра 2021. године, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Америчке агенције за међународни развој (USAID), у Сарајеву. Водич може служити као подсјетник […]

Смјернице за означавање датума и сродне информације о храни: први дио (означавање датума)

7. децембра 2021.

На захтјев Европске комисије, Панел за биолошке опасности (BIOHAZ) Европске агенције за безбједност хране (EFSA) припремио је научно мишљење са смјерницама за означавање датума и сродних информација о храни. Смјернице су намијењене субјектима у пословању са храном,  а везане су за имплементацију Уредбе (ЕУ) 1169/2011 као саставног дијела њихових система управљања безбједношћу хране (FSMS). Смјернице […]

ЕFSА: Ризик од ширења бактерија резистентних на антибиотике у транспорту животиња

29. новембра 2021.

Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) започела је нову процјену ризика од ширења бактерија резистентних на антибиотике током транспорта животиња. Процјена, која је покренута на захтјев Одбора за околиш, јавно здравство и безбједност хране Европског парламента, бит ће усмјерена на ризик од ширења резистентних зоонотских бактерија међу живином, свињама и говедима […]

„Јесенска школа EFSA-е: Принципи и практични аспекти процјене ризика у области безбједности хране“

24. новембра 2021.

Друго издање „Јесенске школе“, која је дио партнерске иницијативе Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) усмјерене на младе експерте и научнике из претприступних земаља, одржано је 9. и 10. новембра 2021. године. „Принципи и практични аспекти процјене ризика у области безбједности хране“ тема је овогодишњег издања школе на којем је учествовало […]

Посјета студената Факултета здравствених студија Универзитета у Сарајеву Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине

22. новембра 2021.

Дана 16. новембра 2021. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине посјетили су студенти Факултета здравствених студија Универзитета у Сарајеву, студијског програма Санитарно инжињерство. Значај ове посјете огледа се у чињеници да студенти, у оквиру наставног плана и програма, кроз различите предмете изучавају област хране, а нарочито безбједност хране дуж цјелокупног прехрамбеног ланца, базиран […]

FAO пројекат у БиХ: Јачање административног система за управљање и подршку заштите ознаке географског поријекла

17. новембра 2021.

Географска ознака (ГО) је знак који се користи на производима који имају одређено географско поријекло и који имају квалитет или углед који су посљедица тог поријекла. Да би могао функционисати као географска ознака, знак мора идентификовати производ с поријеклом на одређеном мјесту. Осим тога, квалитет, карактеристике или углед производа требали би у великој мјери зависити […]

Смјернице за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње

20. октобра 2021.

Са циљем пружања подршке лабораторијама укљученим у службену контролу резидуа пестицида у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини припремљен је превод „Смјерница за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње“. Смјернице су засноване на документу Генералне дирекције за здравље и безбједност […]