Донесена Одлука о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи

12. мај 2015.

Савјет министара Босне и Херцеговине је, на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ, у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ донио Одлуку о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи. Овом Одлуком прописују се правила о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи […]